Aktualności

Raport z ewaluacji wewnętrznej projektu EWD

01.03.2014

Prowadzone w 2013 roku badania dotyczące wykorzystania edukacyjnej wartości dodanej (EWD) przez szkoły były częścią ewaluacji wewnętrznej projektu systemowego Działania 3.2. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Badania dotyczące rozwoju metodologii szacowania wskaźnika edukacyjnej wartości dodanejZakończyła się realizacja projektu Badania dotyczące rozwoju metodologii szacowania wskaźnika edukacyjnej wartości dodanej (EWD) . Bardzo dziękujemy dyrektorom badanych szkół, nauczycielom, pracownikom organów prowadzących oraz wizytatorom ds. ewaluacji zewnętrznej szkół za udział w badaniach. Ewaluacja miała na celu odpowiedzieć na pytanie o to, w jakim stopniu projekt EWD został wdrożony skutecznie, a jego rezultaty są użyteczne dla różnych odbiorców systemu edukacji. Przeanalizowano również trafność konstrukcji projektu EWD w odniesieniu do opisu jego celów, produktów i rezultatów (tj. logiki wewnętrznej projektu) oraz ich powiązania z założonymi w dokumentach programowych POKL wskaźnikami Działania 3.2.

pobierz raport

Wiosenna Szkoła EWD 2014

28.02.2014

Z przyjemnością informujemy, że w dniach 20-21-22.03.2014 odbędzie się kolejna Wiosenna Szkoła EWD. W tej edycji szkoły pracować będziemy w 3 wątkach tematycznych:

 • zajęcia dla regionalnych ekspertów ds. EWD, którzy przeprowadzali jesienią 2013 roku badanie uczestniczące w szkołach (40 osób),
 • zajęcia dla dyrektorów i nauczycieli gimnazjów (40 osób),
 • zajęcia dla dyrektorów i nauczycieli szkół kończących się maturą (20 osób).

Zajęcia skierowane są do osób znających metodę EWD i stosujących wskaźniki EWD w analizie wyników egzaminacyjnych szkoły. Wymagana jest bardzo dobra znajomość kalkulatora EWD 100. Na zajęcia należy przyjechać z własnym laptopem z zainstalowanym kalkulatorem EWD 100 (wersja 1.2.5). Przedstawicieli gimnazjów prosimy o przywiezienie raportu swojej szkoły z analizy wyników egzaminacyjnych – będzie potrzebny na jednej sesji zajęć warsztatowych.

Wszystkie zajęcia będą prowadzić członkowie zespołu projektowego EWD i/lub osoby na stałe współpracujące z zespołem.

Do 10 marca 2014 będzie prowadzona rekrutacja na Wiosenną Szkołę EWD 2014 poprzez formularz zgłoszeniowy.
W przypadku dużej liczby zgłoszeń jako organizatorzy zastrzegamy sobie prawo do niezakwalifikowania osoby na Wiosenną Szkołę EWD 2014 bez podawania przyczyn. Osoby, które zapiszą się do grupy, w której limit miejsca został już wyczerpany, a będą jeszcze miejsca w innych, zostaną według kolejności zgłoszeń, poinformowane o możliwości zmiany grupy. O  wynikach rekrutacji uczestnicy zostaną powiadomieni najpóźniej do 14. marca 2014.

Wszelkie pytania organizacyjne prosimy kierować do Iwony Bąbiak na adres mailowy: i.babiak@ibe.edu.pl lub telefonicznie 22 24 17 139.

Wiosenna Szkoła EWD 2014 odbędzie się w hotelu BOSS (Warszawa-Miedzeszyn). Dojazd kolejką podmiejską ze stacji Warszawa-Śródmieście. Udział w konferencji jest bezpłatny, zapewniamy noclegi z czwartku na piątek oraz z piątku na sobotę, wyżywienie od kolacji w czwartek do obiadu w sobotę. Koszty dojazdu pokrywają uczestnicy.

Ramowy plan zajęć na Wiosennej Szkole EWD 2014

Czwartek, 20.03.2014
  od 17.00 rejestracja uczestników
  18.30 kolacja
  19.30 – 20.30 wykład

Piątek, 21.03.2014
  8:00 śniadanie
  09:00 – 10:00 wykład
  10:30 – 12:00 I sesja warsztatowa
  12:30 – 14:00 II sesja warsztatowa
  14:00 obiad
  15:00 – 16:30 III sesja warsztatowa
  17:00 – 18:30 IV sesja warsztatowa
  18:30 kolacja
  19:00 – 20:00 konsultacje

Sobota, 22.03.2014
  8:00 śniadanie
  9:00 – 10:30 V sesja warsztatowa
  11:00 – 12:00 wykład
  12:00 – 13:00 podsumowanie
  13:00 obiad

Szczegółowy program zajęć opublikujemy (i prześlemy do wszystkich zakwalifikowanych osób) po przeprowadzeniu rekrutacji, czyli 14. marca 2014.

Nowa odsłona projektu EWD

01.01.2014

Zakończyła się realizacja projektu Badania dotyczące rozwoju metodologii szacowania wskaźnika edukacyjnej wartości dodanej (EWD) . Zespół badawczy, zatrudniony w Pracowni EWD w Instytucie Badań Edukacyjnych, będzie kontynuował prace w ramach nowego projektu o nazwie: Rozwój metody edukacyjnej wartości dodanej na potrzeby wzmocnienia ewaluacyjnej funkcji egzaminów zewnętrznych. Projekt będzie realizowany do 31.10.2015.

Trafność metody edukacyjnej wartości dodanej dla gimnazjów

31.12.2013


Z przyjemnością informujemy, że raport badawczy Trafność metody edukacyjnej wartości dodanej dla gimnazjów jest już dostępny on-line. Publikacja przedstawia wyniki badań w podłużnych zrealizowanych w gimnazjach w latach 2010-2012 w ramach projektu systemowego Badania dotyczące rozwoju metodologii szacowania wskaźnika edukacyjnej wartości dodanej (EWD), współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III, Działanie 3.2.

Na stronie poświęconej badaniom w gimnazjach znajdziecie Państwo ponadto bazę danych z badania oraz narzędzia badawcze.

Maturalne wskaźniki EWD 2011-2013

20.12.2013

Zostały opublikowane maturalne wskaźniki EWD za kolejny trzyletni okres. Po raz pierwszy licea ogólnokształcące i technika mogą śledzić zmiany w wynikach egzaminacyjnych i efektywności nauczania mierzonej EWD za dwa kolejne trzyletnie okresy od 2010 roku. W tym roku w zespole projektowym EWD zostały przeprowadzone poważne prace związane z przebudową infrastruktury informatycznej, co powinno znacząco przyspieszyć proces udostępniania wskaźników EWD w kolejnych latach. Wszystkich tych, którzy z nieciepliwością wyczekiwali maturalnych wskaźników EWD 2011-2013 przepraszamy za opóźnienia w ich tegorocznej publikacji.

Konferencja EWD w Olsztynie

03.12.2013

Konferencja na temat efektywności nauczania matematyki w szkołach ponadgimnazjalnych odbyła się 2.12.2013 w Olsztynie. Konferencja miała zasięg wojewódzki i została zorganizowana przez Kuratorium Oświaty w Olsztynie, przy osobistym zaangażowaniu Pani Grażyny Przasnyskiej, Mazurskiego Kuratora Oświaty.

Wystąpienie Pani Kurator nosiło tytuł "Efektywna praca szkoły - zadanie, obowiązek, konieczność". W programie przewidziano wystąpienia członków zespołu badawczego EWD:

 • Metoda EWD w szkołach ponadgimnazjalnych – refleksja nad jakością nauczania – wystąpienie prof. Romana Dolaty
 • Wykorzystanie EWD w analizie wyników maturalnych z matematyki – wystąpienie dr Ewy Stożek

Niezwykle ciekawe były rownież wystąpienia nauczycieli-praktyków, którzy już wykorzystują metodę EWD do oceny efektywności nauczania matematyki. Życzymy wszystkim szkołom województwa warmińsko-mazurskiego sukcesów w doskonaleniu własnej pracy. Dziękujemy za przygotowanie i udział w konferencji pani Elżbiecie Jermacz oraz panu Andrzejowi Gołocie - ekspertom ds. EWD w wojewóddztwie warmińsko-mazurskim.

Zespół EWD

Czat z prof. Dolatą na temat EWD

22.11.2013

W poniedziałek 25. listopada, w godz. 13:00-14:00, prof. Dolata będzie odpowiadał na pytania dotyczące metody EWD. Dołącz do wydarzenia na FB: W jaki sposób metoda EWD pozwala ocenić szkołom efekty nauczania?

Model maturalny 2013 w kalkulatorze

22.11.2013

Jednoroczny model EWD 2013 dla egzaminu maturalnego z matematyki (poziom podstawowy) został zaimplementowny do Kalkulatora EWD 100 w wersji 1.2.5. Obecnie można w kalkulatorze prowadzić analizy porównawcze dla grup uczniowskich w danym roku oraz porównywać wyniki szkoły w kolejnych latach. Dostępne są modele za lata 2010, 2011, 2012 oraz 2013. Kalkulator można pobrać tutaj.

Czy dobrze uczymy?

19.11.2013


Materiały z konferencji dla szkół podstawowych "Czy dobrze uczymy? Metody oceny efektywności nauczania w szkole podstawowej" zostały opublikowane w zakładce Szkoły EWD/SP 2013.

W dniach 14-16.11.2013, na pierwszej konferencji przygotowanej przez Pracownię EWD dla szkół podstawowych, w Miedzeszynie, spotkali się dyrektorzy i nauczyciele szkół podstawowych uczestniczących w badaniach prowadzonych przez Instytut Badań Edukacyjnych. W czasie sesji warsztatowych uczestnicy mieli okazję zapoznać się z wynikami badań prowadzonych w trzech Zespołach Instytutu Badań Edukacyjnych. Każda z grup uczestniczyła w warsztacie na temat kontekstowych miar efektywności nauczania dla I etapu edukacyjnego, przygotowanym przez Pracownię Edukacyjnej Wartości Dodanej z Zespołu Szkolnych Uwarunkowań Efektywności Kształcenia, warsztacie wprowadzającym w temat Porównywalnych Wyników Egzaminacyjnych dla szkół podstawowych, który przygotował Zespół Analiz Osiągnięć Uczniów oraz w warsztacie dotyczącym wyników Ogólnopolskiego Badania Umiejętności Trzecioklasistów, który przygotowały osoby z Zespołu Dydaktyk Szczegółowych bezpośrednio związane z badaniem OBUT. Sesje warsztatowe poprzedziły wykłady wygłoszone przez pracowników Instytutu Badań Edukacyjnych. Poruszono w nich kwestie związane m.in. z własnościami dobrych narzędzi ewaluacyjnych, testem osiągnięć szkolnych po I etapie edukacyjnym, porównywalnymi wynikami sprawdzianu, wynikami OBUT oraz testem umiejętności na starcie szkolnym. Na zakończenie konferencji zostały przedstawione plany Pracowni EWD na 2014 i 2015 rok związane z kontynuacją badania podłużnego w szkołach podstawowych oraz szacowaniem wskaźników EWD dla II etapu edukacyjnego.

Autor zdjęć: Iwona Bąbiak

Trzyletnie wskaźniki EWD 2011-2013 dla gimnazjów

30.10.2013

Zostały opublikowane wskaźniki EWD za kolejny trzyletni okres. Gimnazja mogą śledzić zmiany w wynikach egzaminacyjnych i efektywności nauczania mierzonej EWD za sześć kolejnych okresów trzyletnich od 2006 roku.

Jesienna Szkoła EWD 2013

21.10.2013


Materiały z Jesiennej Szkoły EWD 2013 zostały opublikowane
w zakładce Szkoły EWD/Jesienna 2013.
Autor ilustracji: Katarzyna Matuszczak

W dniach 16-19.10.2013, na kolejnej Jesiennaj Szkole EWD, w Miedzeszynie, spotkali się przedstawiciele okręgowych komisji egzaminacyjnych oraz wizytatorzy ds. ewaluacji. Zajmowaliśmy się nie tylko wkskaźnikami EWD, ale również zostały uczestnikom przedstawione, we współpracy z Zespołem Analiz Osiągnięć Uczniów, porównywalne wyniki egzaminacyjne (PWE). Rozmawialiśmy o trafności metody EWD i o tym, jak szkoły analizują wyniki egzaminacyjne. Ważnym wstępem do naszych rozważań był wykład Macieja Jakubowskiego, Podsekretarza Stanu w MEN, na temat przyczynowości w badaniach edukacyjnych. Anna Gocłowska, koordynator projektu "Program wzmocnienia efektywności nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły, etap III", przedstawiła wyniki ewaluacji zewnętrznych prowadzonych w roku szkolnym 2012/2013 w zakresie analizowania wyników egzaminacyjnych przez szkoły.

Autor zdjęć: Iwona Bąbiak

XIX Konferencja Diagnostyki Edukacyjnej w Gnieźnie

30.09.2013

Tematem przewodnim tegorocznej Konferencji Diagnostyki Edukacyjnej była Polska edukacja z różnych perspektyw badawczych. Prace przebiegały w pięciu sekscjach: sekcja statystyczno-pomiarowa, dydaktyczno-wychowawcza, humanistyczna, matematyczno-przyrodnicza oraz sekcja diagnoz obserwacyjnych. Wyniki prac członków Pracowni EWD znalazły odzwieciedlenie zarówno w wykładach plenarnych, sekcjach tematycznych jak i w dyskusjach panelowych:

przedstawione wykłady plenarne

 • R.Dolata Czy międzyszkolna segregacja uczniów na progu gimnazjum zwiększa efektywność nauczania?
 • K.Szmigel Gimnazjum niejedno ma imię - na podstawie wywiadów z dyrektorami

zaprezentowane w sekcjach i opublikowane referaty

 • A.Pokropek Porównywalność w badaniach międzynarodowych. Przykład wskaźnika motywacji do nauki w badaniu PISA 2008
 • K.Szmigel Edukacyjna wartość dodana w angielskiej szkole
 • A.Jasińska, M.Modzelewski Międzyszkolne zróżnicowanie wyników nauczania po pierwszym etapie kształcenia
 • A.Hawrot, A.Jasińska Kto się uczy poza szkołą? Predyktory korzystania z płatnej i bezpłatnej pomocy w nauce
 • M.Koniewski Zastosowanie analizy czynnikowej i modelowania IRT w opracowaniu skal pomiarowych na przykładzie skali "nauczanie pod egzamin"
 • P.Skórska, M.Koniewski, P.Majkut Wpływ wersji arkusza egzaminacyjnego na zróżnicowane funkcjonowanie zadań na przykładzie egzaminu gimnazjalnego
 • T.Żółtak Ograniczenia modeli regresji mieszanych efektów
 • G.Humenny Efekty opieki przedszkolnej
 • A.Rappe Opinie nauczycieli i dyrektorów o systemie egzaminów zewnętrznych na podstawie badań prowadzonych przez zespół EWD
 • K.Matuszczak, E.Stożek W poszukiwaniu przykładów dobrej praktyki

moderowanie paneli dyskusyjnych

 • R.Dolata, W.Małecki Jakie działania trzeba podjąć, by udział Polski w międzynarodowych badaniach osiągnięć szkolnych przełożył się na lepsze nauczanie?
 • E.Stożek, H.Szaleniec Jakie korzyści i zagrożenia są związane z porównaniami osiągnięć uczniów między szkołami?

EWD na VIII Zjeździe Pedagogicznym

23.09.2013

Edukacyjnej wartości dodanej było poświęcone sympozjum tematyczne na VIII Zjeździe Pedagogicznym, który odbył się 19-21.09.2013 w Gdańsku. Pracownia EWD Instytutu Badań Edukacyjnych przedstawiła wyniki badań trafności metody EWD. W czasie sympozjum przedstawiono następujące referaty:

 • T.Żółtak O metodzie edukacyjnej wartości dodanej
 • A.Jasińska Trafność testów egzaminacyjnych w kontekście metody EWD
 • P.Majkut Założenia i metodologia badania trafności metody EWD
 • R.Dolata Czy brak w modelu EWD dla gimnazjum informacji o SES i IQ zagraża trafności metody?
 • A.Jasińska Czy w szkołach o wysokiej edukacyjnej wartości dodanej szybciej rozwija się inteligencja uczniów?
 • A.Hawrot Korepetycje a EWD.Czy można kupić wyniki egzaminacyjne?
 • G.Humenny Społeczne i gospodarcze otoczenie gimnazjum a wyniki egzaminacyjne i EWD

Eksperci ds. EWD

18.09.2013

Myśląc o wsparciu szkół w analizowaniu wyników egzaminacyjnych z wykorzystaniem metody EWD chcielibyśmy utworzyć sieć ekspertów ds. EWD w całej Polsce. Nabór będzie trwał do 30.09.2013. Szkolenie przygotowawcze przewidziano na 13-14.10.2013, w Warszawie. Zapraszamy do składania wniosków.

Kalkulator EWD 100 wersja 1.2

2.09.2013

Informujemy, że dostępna jest nowa wersja (1.2) kalkulatora EWD 100 obejmująca dane do modeli EWD gimnazjalnego za 2013 rok (ponadto wersja ta zawiera dane z modeli za lata 2009, 2010, 2011, 20102). Nową wersję można pobrać ze strony: http://ewd2013.ibe.edu.pl/kewd100/pobierz/. W nowej wersji Kalkulatora EWD 100 została udostępniona możliwość wyrysowania wykresów średnich wyników egzaminacyjnych wraz z przedziałami ufnościami oraz dodatkowy panel dotyczący krzywych przewidywanego wyniku.

Użytkownicy wcześniejszych wersji Kalkulatora EWD 100 powinni odinstalować poprzednią wersję i zainstalować nową.

Publikacja Kalkulatora EWD 100 z modelem EWD maturalnego z matematyki 2013 jest planowana na listopad 2013.

Kanał EWD na YouTube

1.09.2013

Na kanale EWD na YouTube znajdą Państwo filmiki instruktażowe do kalkulatora EWD 100 oraz cykl wykładów o EWD w gimnazjach, które prowadzi Krystyna Szmigel. Zapraszamy!

Trafność wskaźników edukacyjnej wartości dodanej dla szkół maturalnych

09.08.2013


Szanowni Państwo,

Niezmiernie miło jest mi poinformować, że publikacja Ścieżki rozwoju edukacyjnego młodzieży - szkoły pogimnazjalne. Trafność wskaźników edukacyjnej wartości dodanej dla szkół maturalnych. jest już dostępna online w serwisie internetowym poświęconym badaniu oraz na stronie projektu EWD. Publikacja jest raportem podsumowującym projekt realizowany przez Instytut Filozofii i Socjologii PAN. Publikacja jest przygotowana w ramach Projektu nr II pt. Badania dotyczące rozwoju metodologii szacowania wskaźnika edukacyjnej wartości dodanej (EWD) na zlecenie Instytutu Badań Edukacyjnych, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III, Działanie 3.2.

W serwie udostępniono ponadto bazę danych z badania oraz narzędzia badawcze i inne raporty.

Z poważaniem
Marek Smulczyk
Koordynator badania

Polska oświata w międzynarodowych badaniach umiejętności uczniów PISA OECD

08.08.2013


W Wydawnictwie Uniwersytetu Warszawskiego ukazała się książka R.Dolaty, M.Jakubowskiego i A.Pokropka, która prezentuje oryginalne analizy wykorzystujące od nowa wyskalowane indywidualne wyniki polskich uczniów uczestniczących w badaniu PISA OECD. Nowe skale, także skorygowane o zmiany w składzie prób uczniów, a nawet zmiany w cechach rodzin uczniów, pokazują bardziej spójny obraz przemian umiejętności piętnastolatków w Polsce. Wnikliwa, krytyczna analiza i reanaliza wyników PISA jest, zdaniem autorów, obowiązkiem badacza zjawisk edukacyjnych, z którego próbują wywiązać się w tej książce.

Efekt rówieśników w nauczaniu szkolnym

10.07.2013


W książce analizowane są różne czynniki wpływające na osiągnięcia szkolne uczniów. Omawiane są badania uwarunkowań szkolnych, rodzinnych i biologicznych. Po przeglądzie źródeł autor kieruje swoją uwagę na grupę rówieśniczą i postanawia sprawdzić, czy hipoteza efektu rówieśnika, czyli wpływu rówieśników w klasie szkolnej na wyniki osiągane przez ucznia, sprawdza się w polskich realiach. Publikacja prowadzi czytelnika do intrygujących wyników dotyczących badań nad polskimi gimnazjalistami poprzez rozważania teoretyczne, metodologiczne i statystyczne, ukazując nowoczesne zaplecze współczesnych badań edukacyjnych


Zwykła nauka nie oczekuje od uczonego wzlotów wyobraźni, lecz biegłości technicznej. Uczeni rywalizują ze sobą na polu metody – każdy stara się wypełnić swój kawałek wzoru lepiej niż inni, czyli w sposób pewny, niepozostawiający wątpliwości. Każdy też uważnie przygląda się kawałkom wypełnionym przez kolegów, z nadzieją, że potrafiłby zrobić to lepiej. Tak powstają długie łańcuchy doniesień naukowych na konkretny, dobrze określony temat, z których każdy koryguje niedokładności poprzednich – aż do zadowalającego wszystkich końca. W polskiej pedagogice nie obserwowano takich łańcuchów – aż do rozprawy doktorskiej Artura Pokropka. W Polsce nikt przed nim nie wykazał się takimi kwalifikacjami i nie zadał sobie tyle trudu, żeby poprawnie zanalizować proste, zdawałoby się zjawisko.

prof. dr hab. Krzysztof Konarzewski


Artur Pokropek zajął się zagadnieniem, które dla wielu socjologów jest sprawą w zasadzie nieproblematyczną. Okazało się, że warto zajmować się podstawowymi tematami, bowiem w świetle analiz bogatych danych, z wykorzystaniem najbardziej nowoczesnych metod statystycznych to, co wydawało się prawdą oczywista i banalną, przestało być oczywiste i tym bardziej banalne. Autor pozwolił docenić, jak wielki postęp dokonał się w dziedzinie wnioskowań międzypoziomowych.

prof. dr hab. Krzysztof Koseła


Publikację można zamówić w siedzibie Instytutu Badań Edukacyjnych: ul. Górczewska 8, 01-180 Warszawa, tel.: 22 24 17 155, e-mail: wydawnictwo@ibe.edu.pl, www.ibe.edu.pl

Wskaźniki EWD 2013

8.07.2013

Odpowiadając na pytania o wskaźniki EWD za rok 2013 informujemy, że planujemy opublikować:

 • aktualizację kalkulatora EWD 100 dla gimnazjów na rok 2013 - sierpień-wrzesień,
 • trzyletnie wskaźniki EWD gimnazjalnego 2011-2013 - październik,
 • aktualizację kalkulatora EWD 100 dla maturalnej matematyki na rok 2013 - początek listopada,
 • trzyletnie wskaźniki EWD maturalnego 2011-2013 - koniec listopada.

Życzymy miłego wakacyjnego wypoczynku!

Podsumowanie programu "Razem Łatwiej"

25.06.2013


22. czerwca 2013 roku, w Wólce Milanowskiej, odbyło się podsumowanie za rok szkolny 2012/2013 programu "Razem Łatwiej". Świętokrzyski program wspierania rozwoju szkół podnoszących efektywność kształcenia jest realizowany przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli już trzeci rok. W ostatnim roku szkolnym wsparciem objęto 10 szkół: szkoły podstawowe i gimnazja. Punktem wyjścia do budowania koncepcji wsparcia dla każdej szkoły jest, między innymi, analiza wyników egzaminacyjnych z uwzględnieniem wskaźników EWD oraz wyniki ewaluacji zewnętrznej. Szkoły opowiedziały o swoim udziale w programie, wspólnie zastanawiano się jak można udoskonalić program w przyszłości. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Kuratorium Oświaty w Kielcach, osoby odpowiadające za realizację projektu modernizacji nadzoru pedagogicznego oraz kompleksowego wspomagania szkół. Projekt EWD, dostarczający szkołom narzędzi do ewaluacji wewnątrzszkolnej, reprezentowała Ewa Stożek.


Materiały pokonferencyjne

19.06.2013


Przekazujemy Państwu dostęp do prezentacji przedstawianych na konferencjach dotyczących trafności metody edukacyjnej wartości dodanej w gimnazjach i szkołach maturalnych. Konferencje odbyły się 17.06 (poniedziałek) i 18.06. (wtorek). Konferencja "gimnazjalna" (17.06) była zorganizowana przez Pracownię EWD Instytutu Badań Edukacyjnych w Warszawie, natomiast konferencję "maturalną" (18.06) zorganizował Instytut Filozofii i Socjologii PAN jako podsumowanie badania "Ścieżki rozwoju edukacyjnego młodzieży - szkoły pogimnajzalne".

Konferencja Trafność metody edukacyjnej wartości dodanej dla gimnazjów , 17.06.2013

Autor zdjęć: Krystyna Szmigel

Fotoreportaż Krystyny Szmigel:    Sesja I     Sesja II     Sesja III

Ewaluacja konferencji. Podsumowanie wyników ankiet ewaluacyjnych.

Konferencja Trafność metody edukacyjnej wartości dodanej dla szkół maturalnych, 18.06.2013

Autor zdjęć: Piotr Walicki

EWD na 2 Kongresie Polskiej Edukacji

15.06.2013


W dniach 15-16.06.2013 w Warszawie odbywa się 2 Kongres Polskiej Edukacji, największe w Polsce spotkanie poświęcone edukacji. Hasło tegorocznego spotkania to „Współpraca, odpowiedzialność, autonomia”. W Warszawskim Centrum EXPO XXI nie mogło zabraknąć również ekspertów zajmujących się metodą edukacyjnej waertości dodanej w Polsce. Zapraszamy na nasze stoisko. Członkowie zespołu projektowego chętnie odpowiedzą na wszelkie pytania, pomogą w interpretacji wskaźników EWD.


Materiały promocyjno-szkoleniowe przygotowane na 2 Kongres Polskiej Edukacji

International Workshop of VAM

13.06.2013


W dniach 11-13.06.2013 członkowie Pracowni EWD (Aleksandra Jasińska, Mateusz Żółtak i Tomasz Żółtak), uczestniczyli w warsztatach poświęconych tematyce EWD (International workshop of VAM). Inicjatorem i organizatorem spotkania był słowacki NUCEM (National Institute for Certified Educational Measurements), z którym Instytut Badań Edukacyjnych nawiązał współpracę w listopadzie 2012 r. Warsztaty odbyły się we Vrátna Dolina na Słowacji. Spotkanie miało charakter międzynarodowy. Uczestniczyli w nim także przedstawiciele Węgier i Czech. Celem spotkania była wymiana doświadczeń związanych z rozwojem metod ewaluacji szkół wśród międzynarodowego grona naukowego. Szczególna uwaga została poświęcona metodologii szacowania wskaźników EWD oraz problemom związanych z ich upowszechnianiem.


Autor zdjęć: Ola Jasińska

II Śląska Szkoła EWD 2013

12.06.2013


W dniach 10-11.06.2013 w ORW Muflon w Ustroniu odbyła się już II Śląska Szkoła EWD. Zajęcia prowadzili trenerzy z RODN "WOM" w Katowicach oraz RODN "WOM" w Bielsku-Białej. Opieką merytoryczną całe przedsięwzięcie otoczył zespół projektowy EWD z Instytutu Badań Edukacyjnych w Warszawie. Prace przebiegały w czterech grupach warsztatowych - dla początkujących adeptów EWD gimnazjalnego, dwie grupy dla zaawansowanych użytkowników metody EWD dla gimnazjów oraz jedna grupa dla osób zainteresowanych EWD maturalnym. Uczestnicy wyjeżdżali zadowoleni i już umawiali się na kolejną, III Śląską Szkołę EWD za rok. Sprawozdanie z tego wydarzenia można przeczytać na stronie internetowej RODN "WOM" w Bielsku-Białej

Ewaluacja II Śląskiej Szkoły EWD. Podsumowanie wyników ankiet ewaluacyjnych.

Autor zdjęcia: Ewa Stożek Autor zdjęcia: Cezary Lempa

Trafność wskaźników edukacyjnej wartości dodanej dla gimnazjów - konferencja

28.05.2013


Zapraszamy do wzięcia udziału w konferencji pt. Trafność wskaźników edukacyjnej wartości dodanej dla gimnazjów. Konferencja podsumowująca badanie „Ścieżki rozwoju edukacyjnego młodzieży – gimnazja” odbędzie się w poniedziałek, 17 czerwca 2013 r., w hotelu Radisson Blu w Warszawie, przy ulicy Grzybowskiej 24, od 9:00-14:00.

Konferencja została przygotowana z myślą o dyrektorach gimnazjów, które uczestniczyły w badaniu podłużnym prowadzonym w latach 2010-2012 w ramach projektu „Badania dotyczące rozwoju metodologii szacowania wskaźnika edukacyjnej wartości dodanej (EWD)”. Dyrektorzy tych szkół mieli pierwszeństwo przy zgłoszeniu swego udziału na konferencję, natomiast od dziś ogłaszamy otwarty nabór dla wszystkich zainteresowanych.

Konferencja będzie miała charakter podsumowujący, w krótkich kilkunastominutowych wystąpieniach przedstawimy Państwu wyniki badań nad trafnością metody EWD w gimnazjach.

Program konferencji pobierz program>>

Termin konferencji został ustalony na dzień po zakończeniu II Kongresu Polskiej Edukacji , tak aby Ci z Państwa, którzy są zainteresowani udziałem w nim, mogli wygodnie połączyć oba wydarzenia. Dla osób spoza Warszawy gwarantujemy nocleg z 16 na 17.06.2013.

Prosimy o zgłoszenie udziału najpóźniej do dnia 4 czerwca br. Decyduje kolejność zgłoszeń.
Rekrutacja zakończona!

Trafność wskaźników edukacyjnej wartości dodanej dla szkół maturalnych - konferencja

6.05.2013


Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konferencji pt. Trafność wskaźników edukacyjnej wartości dodanej dla szkół maturalnych. Konferencja podsumowująca badanie „Ścieżki rozwoju edukacyjnego młodzieży – szkoły pogimnazjalne” odbędzie się we wtorek, 18 czerwca 2013 r., w Pałacu Staszica w Warszawie, przy ulicy Nowy Świat 72, w sali Lustrzanej (nr 101).

Konferencja jest przygotowana w ramach Projektu nr II pt. „Badania dotyczące rozwoju metodologii szacowania wskaźnika edukacyjnej wartości dodanej (EWD)” realizowanego na zlecenie Instytutu Badań Edukacyjnych , współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III, Działanie 3.2.

Prosimy o zgłoszenie udziału najpóźniej do dnia 24 maja br. na adres: panel@ifispan.waw.pl
W zgłoszeniu prosimy podać: imię i nazwisko, instytucję macierzystą, telefon, adres mailowy.
W przypadku pytań, prosimy o kontakt z Grażyną Drążyk (e-mail: panel@ifispan.waw.pl, tel. 22 657 27 26)

W imieniu organizatorów:
Marek Smulczyk
Zespół Badawczy Socjologii Polityki, Gospodarki i Edukacji
Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk
ul. Nowy Świat 72
00-330 Warszawa
+48 (22) 826 71 81

Informacja o badaniu pobierz informację>>

Program konferencji pobierz program>>

Wiosenna Szkoła EWD 2013 - dziękujemy!

30.04.2013


Podzczas tegorocznej Wiosennej Szkoły EWD intensywnie pracowaliśmy, co pokazujemy na kilku zdjęciach :)Autorem zdjęć jest Pan Andrzej Werner, uczestnik konferencji. Wszystkim uczestnikom bardzo dziękujemy i mamy nadzieję na kolejne spotkania z EWD.

Na sesjach plenarnych

Na sesjach warsztatowych

Wiosenna Szkoła EWD 2013 - program

09.04.2013


Zakończyliśmy proces rekrutacji na Wiosenną Szkołę EWD 2013. Zajęcia będą odbywać się w siedmiu grupach warsztatowych według następujących programów:

 • Grupa G1  Jak przygotować się do rady pedagogicznej nt. EWD w gimnazjum?  pobierz program>>
 • Grupa L1  Jak przygotować się do rady pedagogicznej nt. EWD w liceum?  pobierz program>>
 • Grupa S1  Jak przygotować się na spotkanie z samorządem nt. EWD w gminie?  pobierz program>>
 • Grupa K1  Jak prowadzić zajęcia z obsługi kalkulatora EWD 100?    pobierz program>>
 • Grupa K2  Jak prowadzić zajęcia z obsługi kalkulatora EWD 100?    pobierz program>>
 • Grupa M1  Jak wykorzystać maturalne wskaźniki EWD w ewaluacji pracy szkoły?  pobierz program>>
 • Grupa M2  Jak wykorzystać maturalne wskaźniki EWD w ewaluacji pracy szkoły?  pobierz program>>

Do zobaczenia już wkrótce na Wiosennej Szkole EWD 2013 w Warszawie-Miedzeszynie!

Wiosenna Szkoła EWD 2013

11.03.2013


Z przyjemnością informujemy, że w dniach 19-20-21.04.2013 odbędzie się kolejna Wiosenna Szkoła EWD. Tę edycję szkoły kierujemy głównie do pracowników ośrodków doskonalenia nauczycieli oraz dyrektorów i nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych, dla których wyliczane są maturalne wskaźniki EWD. Zajęcia będą prowadzone w następujących grupach tematycznych:

dla pracowników ośrodków doskonalenia nauczycieli:

 • Jak przygotować się do rady pedagogicznej nt. EWD w gimnazjum? – 20 miejsc
 • Jak przygotować się do rady pedagogicznej nt. EWD w liceum? – 20 miejsc
 • Jak przygotować się na spotkanie z samorządem nt. EWD w gminie? – 20 miejsc
 • Jak prowadzić zajęcia z obsługi kalkulatora EWD 100 (gimnazjum, matura)? – 20 miejsc

dla dyrektorów oraz nauczycieli liceów i techników
(zajęcia prowadzone od podstaw w trzech grupach warsztatowych):

 • Jak wykorzystać maturalne wskaźniki EWD w ewaluacji pracy szkoły? – 60 miejsc


Wszystkie zajęcia będą prowadzić członkowie zespołu projektowego EWD i/lub osoby na stałe współpracujące z zespołem.

Do końca marca 2013 będzie prowadzona rekrutacja na Wiosenną Szkołę EWD 2013 poprzez formularz zgłoszeniowy . W przypadku dużej liczby zgłoszeń organizator zastrzega sobie prawo do niezakwalifikowania osoby na Wiosenną Szkołę EWD 2013 bez podawania przyczyn. O wynikach rekrutacji uczestnicy zostaną powiadomieni najpóźniej do 5. kwietnia 2013.

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres mailowy ewd@ewd2013.ibe.edu.pl.

Wiosenna Szkoła EWD 2013 odbędzie się w hotelu BOSS (Warszawa-Miedzeszyn). Dojazd kolejką podmiejską ze stacji Warszawa-Śródmieście. Udział w konferencji jest bezpłatny, zapewniamy noclegi z piątku na sobotę oraz z soboty na niedzielę, wyżywienie od kolacji w piątek do obiadu w niedzielę. Koszty dojazdu pokrywają uczestnicy. Na wszystkie zajęcia warsztatowe będą potrzebne laptopy - prosimy uczestników o zabranie swojego sprzętu.

Ramowy plan zajęć na Wiosennej Szkole EWD 2013

Piątek, 19.04.2013

od 17.00 rejestracja uczestników
18.30 kolacja
19.30 – 20.30 wykład

Sobota, 20.04.2013

8:00 śniadanie
09:00 – 10:00 wykład
10:30 – 12:00 I sesja warsztatowa
12:30 – 14:00 II sesja warsztatowa
14:00 obiad
15:00 – 16:30 III sesja warsztatowa
17:00 – 18:30 IV sesja warsztatowa
18:30 kolacja
19:00 – 20:00 konsultacje

Niedziela, 21.04.2013

8:00 śniadanie
9:00 – 10:00 wykład
10:30 – 12:00 V sesja warsztatowa
12:00 – 13:00 podsumowanie
13:00 obiad

Szczegółowy program zajęć opublikujemy (i prześlemy do wszystkich zakwalifikowanych osób) po przeprowadzeniu rekrutacji, czyli po 5. kwietnia 2013.

Fundusze unijne dla oświaty - nowa strona internetowa MEN

18.01.2013Zachęcamy do korzystania z nowej strony internetowej dedykowanej środkom unijnym dla oświaty www.efs.men.gov.pl. Zmieniona witryna porządkuje dane o projektach edukacyjnych finansowanych z wykorzystaniem funduszy europejskich. Strona jest podzielona na pięć głównych sekcji. W zakładce Fundusze dla edukacji można dowiedzieć się, które priorytety Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dotyczą edukacji. W zakładce Fundusze 2014-2020 znajdują się informacje dotyczące prac nad priorytetami w kolejnej perspektywie finansowej. Zakładki Projekty systemowe i Projekty konkursowe dotyczą celów i osiągnięć projektów realizowanych ze środków europejskich.
Przygotowano na podstawie notatki na stronie MEN z 16.01.2013.

O EWD na seminarium w Łomży

16.01.2013


Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łomży cykliczne organizuje dla dyrektorów szkół, doradców metodycznych i konsultantów oraz nauczycieli seminaria Ocenianie i egzaminowanie w praktyce szkolnej. Na kolejnym, które odbyło się 14.01.2013, wystąpił dr hab. Roman Dolata. Wystąpienie dotyczyło postępów w pracach krajowego zespołu badawczego EWD oraz wzmocnienia ewaluacyjnej funkcji egzaminów zewnętrznych.

Słowacy zainteresowani polskimi doświadczeniami z EWD

30.11.2012

26-27.11.2012 przedstawiciele słowackiego NUCEM (National Institute for Certified Educational Measurements) byli gośćmi Instytutu Badań Edukacyjnych w Warszawie. Pierwszego dnia przedstawiony został dorobek obu pracowni Zespołu Pomiaru Dydaktycznego. Tematem drugiego dnia była metoda edukacyjnej wartości dodanej, przykłady zastosowań, przedstawione zostały również narzędzia informatyczne, które powstały w Polsce na potrzeby potencjalnych odbiorców. Wizyta miała charakter roboczy i była początkiem przyszłej współpracy IBE z NUCEM.

Trzyletnie maturalne wskaźniki EWD 2010-2012 dla LO i techników

26.11.2012


Po raz pierwszy zostały opublikowane trzyletnie maturalne wskaźniki EWD dla liceów ogólnokształcących i techników. Za lata 2010-2012 dostępne są cztery typy wskaźników: humanistyczny, z języka polskiego, matematyczno-przyrodniczy i z matematyki. Wskaźniki zostały opublikowane dla prawie 4 tysięcy szkół ponadgimnazjalnych.

WCIES - konferencja dla dyrektorów szkół maturalnych

22.11.2012


Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń w Warszawie zorganizowało w Starej Prochowni, ul. Boleść 2, konferencję dla dyrektorów warszawskich szkół ponadgimnazjalnych, która była poświęcona trzyletnim maturalnym wskaźnikom EWD 2010-2012. Spotkanie poprowadzili członkowie zespołu badawczego EWD. Program konferencji:

 • Trzyleteni wskaźniki EWD maturalnego - prof. R.Dolata
 • Wykorzystanie maturalnych wskaźników EWD do ewaluacji pracy szkoły - dr E.Stożek
W dyskusji ze strony zespołu badawczego uczestniczył również Tomasz Żółtak.

Konferencja w Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku

18.11.2012


W ramach grantu Pomorskiego Kuratora Oświaty Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku zorganizowało konferencje p.t "Edukacyjna wartość dodana jako miara efektywności pracy szkoły". 15.11.2012 konferencja odbyła się w Gdańsku, a następnego dnia w Słupsku. Na konferencji wystąpili m.in. dr Ewa Stożek wygłaszając wykład "Wskaźniki EWD w ewaluacji w pracy szkoły" oraz dr H.Szaleniec wygłaszając wykład "Dlaczego potrzebne jest zapewnienie porównywalności wyników egzaminacyjnych pomiędzy kolejnymi latami?". Został przedstawiony również wykład przygotowany pod kierunkiem prof. R.Dolaty p.t. "Egzaminy zewnętrzne jako wielkie badanie podłużne: wykorzystanie egzaminów krajowych jako instrumentu polityki oświatowej na przykładzie procesu różnicowania się gimnazjów w miastach". Ponadto zostały przeprowadzone warsztaty dla użytkowników kalkualtora EWD 100 oraz serwisu z porównywalnymi wynikami egzaminacyjnymi dla gimnazjów.

Trzyletnie wskaźniki EWD 2010-2012 dla gimnazjów

30.10.2012


Zostały opublikowane kolejne trzyletnie wskaźniki EWD dla gimnazjów, obejmujące wyniki egzaminu gimnazjalnego 2012. To już piąty trzyletni okres, w którym można śledzić zmiany zarówno wyników egzaminacyjnych, jak i efektywności nauczania w zakresie sprawdzanym egzaminem zewnętrznym.

Kalkulator EWD 100

08.10.2012


Wskaźniki EWD gimnazjalnego za 2012 rok można wyliczyć w Kalkulatorze EWD 100. Podstawową zmianą w kalkulatorze jest przejście na standardową skalę o średniej 100 i odchyleniu standardowym 15, co pozwala dokonywać porównań między latami. Zachęcamy do zapoznania się z nowym narzędziem i jego nowymi możliwościami.

WCIES - konferencja dla dyrektorów gimnazjów

04.10.2012


Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń w Warszawie zorganizowało w Starej Prochowni, ul. Boleść 2, konferencję dla dyrektorów warszawskich gimnazjów, która była poświęcona jednorocznym modelom EWD 2012 dla gimnazjów. Spotkanie poprowadzili członkowie zespołu badawczego EWD. Program konferencji:

 • Różnicowanie się gimnazjów ze względu na wyniki egzaminacyjne - prof. R.Dolata
 • Jednoroczne modele EWD 2012 - dr A.Pokropek
 • Wyniki egzaminacyjne na skali 100/15 - T.Żółtak
 • Prezentacja Kalklulatroa EWD 100 - dr E.Stożek

Pracownia EWD

25.09.2012


Decyzją Ministra Edukacji Narodowej od 1.09.2012 projekt "Badania dotyczące rozwoju metodologii szacowania wskaźnika edukacyjnej wartości dodanej (EWD)" został przeniesiony z Centralnej Komisji Egzaminacyjnej do Instytutu Badań Edukacyjnych. Został powołany Zespół Pomiaru Dydaktycznego, liderem którego został dr H.Szaleniec. W Zespole funkcjonują dwie pracownie: Pracownia Analiz i Osiągnięć Uczniów oraz Pracownia Edukacyjnej Wartości Dodanej. Celem prac badawczych podejmowanych w Pracowni EWD jest wzmocnienie ewaluacyjnej funkcji egzaminów zewnętrznych. Zadania wykonywane w Pracowni EWD:
 1. prowadzenie prac rozwojowych nad modelowaniem statystycznym wskaźników edukacyjnej wartości dodanej
 2. aktualizowanie jednorocznych i wieloletnich wskaźników EWD dla gimnazjów i liceów ogólnokształcących
 3. upowszechnianie metody EWD poprzez opracowywanie materiałów szkoleniowych dla różnych odbiorców, utrzymanie serwisów prezentujących wskaźniki EWD, opracowywanie narzędzi informatycznych dla szkół
 4. monitorowanie skutków wprowadzenia EWD do praktyki ewaluacyjnej
 5. badanie trafności wskaźników EWD dla szkół

XVIII Konferencja PTDE we Wrocławiu

24.09.2012


Zespół badawczy EWD uczestniczył w XVIII Konferencji Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Edukacyjnej, która odbyła się w dniach 21-23. września 2012 we Wrocławiu. Członkowie zespołu EWD przedstawili referaty o różnorodnej tematyce, związanej zarówno z modelami psychometrycznymi, analizą wyników egzaminacyjnych oraz ewaluacyjną funkacją egzaminów. Na wykładzie plenarnym A. Pokropek i T. Żółtak przedstawili nowe modele jednorocznej EWD 2012. Zaprezentowano również nowe możliwości Kalkulatora EWD 100, w którym zaimplementowano nowe modele EWD 2012 dla gimnazjów.

Tematem wiodącym konferencji były Regionalne i lokalne diagnozy edukacyjne . Na sesji plenarnej taką diagnozę z wykorzystaniem wyników egzaminacyjnych z przedmiotów ogólnokształcących przedstawiła M.K.Szmigel na przykładzie województwa małopolskiego (Waloryzacja edukacyjna województwa małopolskiego na podstawie wyników egzaminacyjnych z przedmiotów ogólnokształcących), a podczas prac sekcji - A.Rappe na przykładzie powiatu wielickiego (Przykład diagnozy lokalnej z wykorzystaniem wyników egzaminacyjnych z przedmiotów ogólnokształcących).

Ponadto podczas posiedzeń sekcji tematycznych zaprezentowano następujące referaty:
R.Dolata, A.Pokropek Czy warto urodzić się w styczniu? Wiek biologiczny a wyniki egzaminów
A.Pokropek Wielogrupowy Model IRT. Analizy symulacyjne
A.Jasińska, M.Modzelewski Można inaczej. Wykorzystanie IRT do konstrukcji testów osiągnięć szkolnych
A.Hawrot Miary dobroci dopasowania pozycji w modelu Rascha, czyli kilka słów o tym, że wybór ma znaczenie
P.Majkut, P.Skórska, M.Koniewski Obiektywność oceny stopnia spełnienia wymagań stawianych przez państwo szkołom w ramach Systemu Ewaluacji Oświaty

III etap badań podłużnych w szkołach podstawowych - cz.2

22.08.2012


W maju informowaliśmy, że rozpoczął się kolejny etap badania podłużnego w szkołach podstawowych. Realizuje je wyłoniona w przetargu firma ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku S.A.

Pierwsza część badania zakończyła się w połowie czerwca. Uczniowie, rodzice, nauczyciele i dyrektorzy wypełnili kwestionariusze, które dotyczyły kontekstu osiągnięć szkolnych oraz ich psychologicznych wyznaczników.
We wrześniu rozpocznie się druga część badania. Tym razem sprawdzane będą osiągnięcia szkolne uczniów w zakresie czytania, świadomości językowej oraz matematyki. W ciągu trzech dni uczniowie rozwiązywać będą specjalnie przygotowane w tym celu testy. Po zakończeniu badania szkoły otrzymają informacje zwrotne na temat umiejętności uczniów.

Wyniki całego badania są niezwykle istotne dla rozwoju funkcji ewaluacyjnej egzaminów zewnętrznych. Dzięki nim możliwe będzie lepsze poznanie indywidualnych, rodzinnych oraz szkolnych czynników wpływających na osiągnięcia uczniów na egzaminach. Wiedza ta pozwoli trafniej interpretować wyniki egzaminacyjne zarówno przez same szkoły, jak i przez nadzór pedagogiczny. Pozwoli również rozwijać metody ich wykorzystania, w tym EWD, do oceny pracy szkół oraz lepiej planować działania wspierające placówki w podnoszeniu jakości nauczania.

Koordynatorem badania w szkołach podstawowych jest Cezary Kacprzak.

Narzędzia badawcze i raporty z I etapu badań w szkołach podstawowych są dostępne w zakładce Badania/Szkoły podstawowe.

EWD gimnazjalne 2012

25.06.2012


Zespół EWD dokonał wstępnych analiz psychometrycznych testów egzaminacyjnych tegorocznego egzaminu gimnazjalnego. Na podstawie tych danych podjęto decyzje, co do kierunku dalszych prac nad EWD gimnazjalnym 2012: 1) trzyletnie wskaźniki EWD będą komunikowane w dotychczasowej postaci, to znaczy dla części humanistycznej i części matematyczno-przyrodniczej; 2) będą zbudowane cztery modele dla jednorocznych wskaźników EWD: dla języka polskiego, matematyki, przedmiotów przyrodniczych oraz historii i WOS-u. Do wyliczania nowych jednorocznych wskaźników będzie przygotowany nowy Kalkulator EWD, którego premiera jest zaplanowana na początek października 2012 roku.

Spotkania z przedstawicielami jst

15.06.2012


Nowe miary edukacyjne (trzyletnie wskaźniki egzaminacyjne i EWD dla gimnazjów oraz dwuletnie wskaźniki EWD i egzaminacyjne dla liceów i techników) a także źródła informacji o wynikach dostępne na stronach internetowych CKE i OKE w Krakowie to tematy konferencji zorganizowanych przez OKE w Krakowie dla pracowników Jednostek Samorządów Terytorialnych województw: lubelskiego, małopolskiego, podkarpackiego. W konferencjach wzięło udział ogółem 300 osób reprezentujących JST oraz Kuratorzy Oświaty ze swymi współpracownikami. Konferencje odbyły się w Krakowie 16.04.1912r., Lublinie 12.06.2012r., i Rzeszowie 13.06.2012r. Metodologię liczenia dwuletnich i trzyletnich wskaźników edukacyjnej wartości dodanej (EWD) i wskaźników egzaminacyjnych dla liceów i techników oraz gimnazjów przedstawiła dr Krystyna Szmigel.

III etap badań podłużnych w szkołach podstawowych

24.05.2012


Od 2010 roku Zespół EWD/CKE prowadzi w 180 losowo wybranych szkołach podstawowych z całej Polski podłużne badania dotyczące wyznaczników efektywności kształcenia, trafności wskaźników edukacyjnej wartości dodanej oraz ewaluacyjnej funkcji egzaminów zewnętrznych. W badaniu bierze udział 5500 uczniów i ich rodziców, dyrektorzy oraz ponad 2500 nauczycieli wylosowanych szkół podstawowych.

W maju rozpoczął się kolejny etap badania, który realizuje wyłoniona w drodze przetargu firma ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o. Etap ten składa się z dwóch części. Pierwsza z nich już się rozpoczęła i potrwa do połowy czerwca. Druga zrealizowana zostanie na przełomie września i października.

Pierwsza część badania dotyczy szkolnych kontekstów osiągnięć uczniów ora ich psychologicznych wyznaczników. Objęci są nim nie tylko uczniowie, którzy uczestniczyli w poprzednich etapach badania, lecz także ich rodzice, dyrektorzy szkół oraz nauczyciele. Przygotowano rozbudowane kwestionariusze, które pozwolą uchwycić indywidualne wyznaczniki osiągnięć szkolnych, jak również znaczenie sytuacji społeczno-ekonomicznej uczniów oraz specyfiki funkcjonowania szkół w zakresie zarządzania i procesów uczenia się i nauczania.

W drugiej części badania, która rozpocznie się po wakacjach, sprawdzane będą osiągnięcia szkolne uczniów w zakresie czytania, sprawności językowej oraz matematyki.

Wyniki badania są niezwykle istotne dla rozwoju funkcji ewaluacyjnej egzaminów zewnętrznych, w tym EWD. Dzięki nim możliwe będzie lepsze poznanie indywidualnych, rodzinnych oraz szkolnych czynników wpływających na wyniki egzaminacyjne uczniów. Wiedza ta pozwoli trafniej interpretować wyniki egzaminacyjne zarówno przez same szkoły, jak i przez nadzór pedagogiczny. Pozwoli również rozwijać metody wykorzystania wyników egzaminacyjnych, w tym EWD, do oceny pracy szkół oraz lepiej planować działania wspierające placówki w podnoszeniu jakości nauczania.

Podobnie, jak w przypadku badań, które realizowane są obecnie w gimnazjach , od powodzenia tych badań zależy dalszy rozwój ewaluacyjnej funkcji egzaminów zewnętrznych. Dzięki temu wszyscy otrzymamy pełniejszą wiedzę o jakości nauczania w szkołach, co pozwoli na jego usprawnienie.

Koordynatorem badania w szkołach podstawowych jest Cezary Kacprzak.

Narzędzia badawcze i raporty z I etapu badań w szkołach podstawowych są dostępne w zakładce Badania/Szkoły podstawowe.

III etap badań podłużnych w gimnazjach

14.05.2012


W 2010 roku Zespół EWD rozpoczął badania terenowe w wybranych losowo 150 gimnazjach z całego kraju. Przedsięwzięcie zyskało aprobatę Ministra Edukacji Narodowej. Studium ma charakter podłużny – oznacza to kilkukrotne na przestrzeni lat pracy gimnazjum zwracanie się z prośbą o udział w badaniu do wybranej grupy uczniów, ich nauczycieli i rodziców.

Obecnie w gimnazjach trwa trzeci, ostatni etap badań. Przeprowadzeniem tej fazy w szkołach zajmuje się firma EU-Consult Sp. z o.o, wyłoniona w ramach publicznego przetargu. Badania prowadzone będą w maju i czerwcu 2012 r.  Zebrane w toku ostatniego etapu badań informacje stanowić będą uwieńczenie całego, trwającego trzy lata badania i pozwolą w pełni wykorzystać zebrane wcześniej dane.

W obecnym cyklu badani są uczniowie, którzy na pierwszym etapie badania w 2010 roku znajdowali się w pierwszych klasach, a w tym roku kończą szkołę. By lepiej poznać kontekst osiągnięć szkolnych uczniów, prowadzone są badania wśród uczniów i ich rodziców oraz nauczycieli i dyrektorów szkół. Duży nacisk na trzecim etapie badań położono na zebranie informacji, które pozwalają na dokładniejsze uwzględnienie w analizach sposobu funkcjonowania szkoły. Z tego względu przygotowano skierowane do nauczycieli i dyrektorów rozbudowane kwestionariusze ankiet, pozwalające dobrze uchwycić specyfikę funkcjonowania gimnazjów. Poznanie wszystkich ważnych wyznaczników wyników nauczania wymaga uzyskania informacji o sytuacji społeczno-ekonomicznej ucznia, ale również sposobach działania szkół w zakresie zarządzania procesami nauczania-uczenia się. Na podstawie uzyskanych wyników będzie można lepiej ocenić trafność wskaźników EWD jako miar jakości pracy szkół, a równocześnie będzie można rekomendować szkołom pewne sposoby działania jako bardziej efektywne.

Rezultaty badania są niezwykle istotne dla rozwoju funkcji ewaluacyjnej egzaminów zewnętrznych, w tym metody EWD. Pozwolą one lepiej poznać indywidualne, rodzinne i szkolne czynniki odpowiedzialne za wyniki egzaminacyjne uczniów. Wiedza ta pozwoli trafniej interpretować wyniki egzaminacyjne zarówno przez same szkoły, jak i przez nadzór pedagogiczny. Pozwoli również rozwijać metody wykorzystania wyników egzaminacyjnych, w tym EWD, do oceny pracy szkół i lepiej planować działania wspierające placówki w podnoszeniu jakości nauczania.

Od powodzenia tych badań zależy dalszy rozwój ewaluacyjnej funkcji egzaminów zewnętrznych. Dzięki temu wszyscy otrzymamy pełniejszą wiedzę o jakości nauczania w poszczególnych szkołach. Pozwoli to na usprawnienie pracy szkół, a w perspektywie na poprawę systemu nauczania w Polsce.

Koordynatorem badania podłużnego w gimnazjum jest Przemysław Majkut.

Narzędzia badawcze i raporty z I etapu badań w gimnazjach są dostępne w zakładce Badania/Gimnazja.

Maturalne EWD na konferencji dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych

23.04.2012


Dwuletnie EWD dla liceów i techników było m.in. tematem wiosennych konferencji z dyrektorami liceów i techników trzech województw: lubelskiego, podkarpackiego i małopolskiego. Konferencje organizowała OKE w Krakowie w Lublinie 18.04.2012, w Rzeszowie 19.04.2012r i w Krakowie 23.04.2012r. Metodologię liczenia dwuletnich wskaźników egzaminacyjnych i EWD przedstawiła dr Krystyna Szmigel.

Effective Local Governance in Education

19.04.2012

Effective Local Governance in Education


Członkowie Zespołu EWD - dr hab. Roman Dolata i dr Artur Pokropek - zostali zaproszeni jako keynote speakers na organizowaną przez OECD i Ministerstwo Edukacji Narodowej konferencję Effective Local Governance in Education, która odbyła się 16-17.04.2012 w Warszawie. Wygłosili na niej referat pt. Differentiation of local school systems. The use of national examination systems to evaluate education processes at the local level. Na konferencji obecni byli goście z kilkunastu krajów.

Śląska Szkoła EWD

15.04.2012


Z inicjatywy dwóch śląskich ośrodków doskonalenia nauczycieli - WOM w Katowicach oraz RODN "WOM" w Bielsku-Białej odbyła się w Ustroniu, w dniach 12-13.04.2012 Śląska Szkoła EWD, którą objęli patronatem Marszałek Województwa Śląskiego oraz Burmistrz Miasta Ustroń. Zajęcia odbywały się w pięciu grupach: czterech gimnazjalnych (dwie grupy dla zaawansowanych oraz dwie grupy dla początkujących) oraz jednej maturalnej. Program Śląskiej Szkoły EWD był bardzo wymagający, ale uczestnicy pracowali z ogromnym zaangażowaniem.

Inteligentni inteligentni

14.04.2012

Logo Inteligentni inteligentni


W dniu 13 kwietnia 2012 roku Anna Hawrot (Zespół EWD) oraz dr Piotr Rycielski (Instytut Badań Edukacyjnych) zaprezentowali wyniki analizy psychometrycznej Testu Matryc Ravena - forma Klasyczna (TMS-K) podczas I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Inteligentni Inteligentni". W referacie wykorzystano m.in. dane zebrane w toku I etapu badań podłużnych w szkołach podstawowych i gimnazjach zrealizowanego przez Zespół EWD w 2010 roku. Zeszyt abstraktów z Konferencji jest dostępny tutaj.

Przedstawiciel Zespołu EWD na spotkaniu łączników regionalnych

4.04.2012


W dniach 28-30.03.2012r. w Krakowie odbyło się kolejne spotkanie łączników regionalnych - przedstawicieli wizytatorów ds. ewaluacji pełniących tę funkcję w swoich Kuratoriach Oświaty. Z inicjatywy zespołu projektowego Modernizacja Systemu Nadzoru Pedagogicznego w spotkaniu wzięła udział dr Krystyna Szmigel. Reprezentując Zespół EWD oraz system egzaminów zewnętrznych dr Krystyna Szmigel przedstawiła uczestnikom spotkania różne sposoby i metody analizy wyników egzaminów zewnętrznych możliwe do przeprowadzenia w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i maturalnych z uwzględnieniem informacji jakie udostępniają okręgowe komisje egzaminacyjne, Centralna Komisja Egzaminacyjna i Zespół EWD. Podczas spotkania zwrócono szczególną uwagę na stosowność wyboru właściwych wskaźników do interpretacji osiągnięć uczniów i efektywności nauczania. Kilkakrotnie powtarzane spotkanie z grupami ewaluatorów było także okazją do uzyskania informacji zwrotnej na temat trudności pracy ewaluatorów w zakresie rozróżnienia poziomu zaawansowania prowadzonych w szkołach analiz wyników egzaminów zewnętrznych ze względu uproszczoną informację, którą uzyskują od respondentów.

Maturalne wskaźniki EWD w OSKKO

14.03.2012


W dniach 09-11.03.2012 w Krakowie odbyła się IX Konferencja Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kierowniczej Kadry Oświatowej (OSKKO). Wykład dla dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych dotyczący dwuletnich maturalnych wskaźników EWD przedstawiła dr Ewa Stożek. Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kierowniczej Kadry Oświatowej działa na rzecz ulepszania prawa oświatowego i rozwoju kultury zarządzania w oświacie. Stowarzyszenie zrzesza 4462 osób, głównie dyrektorów szkół. Na organizowanych co roku Konferencjach i Kongresach podejmuje najbardziej aktualne tematy związane z polską oświatą. Podczas tegorocznej konferencji w Krakowie odbyło się ponad 20 debat i wykładów.
Tematyka Edukacyjnej Wartości Dodanej pojawiała się na spotkaniach OSKKO już wcześniej, po raz pierwszy w 2008 roku. Na III Kongresie OSKKO (Warszawa, 22-24.09.2008) wystąpili dr Roman Dolata oraz dr Maciej Jakubowski. Na stronach OSKKO dostępne są omówienia ich wystąpień oraz prezentacje. Na IV Kongresie OSKKO (Warszawa, 23-25.09.2009) wystąpił dr Roman Dolata, a na stronach OSKKO można znaleźć relację z tego wystąpienia.

EWD a wizerunek szkoły

12.03.2012


6 marca 2012 roku w Warszawie odbyła się konferencja „Wizerunek szkoły jako czynnik przewagi konkurencyjnej na rynku edukacyjnym" zorganizowana przez Wyższą Szkołę Zarządzania/Polish Open University (POU). Zespół EWD reprezentowała Anna Hawrot wygłaszając referat "EWD w komunikowaniu się szkoły z lokalną społecznością". Konferencja, zorganizowana w ramach Ogólnopolskiego Programu Rozwoju Procesu Dydaktycznego w Zakresie Przedsiębiorczości realizowanego przez POU, skierowana była do nauczycieli przedsiębiorczości, pedagogów szkolnych oraz dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych.

O EWD nauczycieli w Instytucie Badań Edukacyjnych

24.02.2012


W dniach 21-22.02.2012 w ramach cyklu "Badania i polityka edukacyjna" odbyło się w IBE seminarium Co znaczy "dobry nauczyciel": Jak mierzyć jakość pracy nauczyciela? poświęcone wynikom badań w zakresie mierzenia kompetencji nauczycieli. Zespół EWD reprezentował Tomasz Żółtak. Relację z seminarium można przeczytać na stronach projektu "Entuzjaści Edukacji". W swojej prezentacji T. Żółtak przedstawił stan prac nad EWD nauczycieli w Polsce oraz trudności, które towarzyszą modelowaniu tych wskaźników. Wystąpienie spotkało się z dużym zainteresowaniem uczestników seminarium.

Szkolenia dla wizytatorów ds. ewaluacji w zakresie wykorzystania metody EWD

6.02.2012


W ramach współpracy międzyprojektowej jesienią 2011 i wiosną 2012 Zespół EWD prowadzi szkolenia dla wizytatorów ds. ewaluacji. Szkolenia odbywają się w ramach projektu „Program wzmocnienia efektywności systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły etap III” realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w partnerstwie z Uniwersytetem Jagiellońskim i Erą Ewaluacji sp. z o.o. Ostatnie szkolenie zaplanowano na 10-11.03.2012. Podsumowanie trzech szkoleń przeprowadzonych w listopadzie-grudniu można przeczytać na stronach projektu modernizacji nadzoru pedagogicznego. W sumie szkoleniami nt. EWD zostanie objętych ponad 400 wizytatorów ds. ewalaucji.

Spotkanie z przedstawicielami okręgowych komisji egzaminacyjnych

20.01.2012


W styczniu 2012 odbyło się jednodniowe spotkanie Zespołu EWD z przedstawicielami okręgowych komisji egzamnacyjnych, którego celem było przedstawienie stanu prac nad maturalnymi wskaźnikami edukacyjnej wartości dodanej. Przedstawione i dyskutowane były zarówno problemy związane ze skalowaniem wyników egzaminacyjnych, jak i założenia przyjęte przy modelowaniu dwuletnich maturalnych wskaźników EWD. Równolegle odbyło się spotkanie pracowników okręgowych komisji egzaminacyjnych, którzy współpracują z Zespołem EWD przygotowując scalone dane sprawdzian-egzamin gimnazjalny, egzamin gimnazjalny-matura. Program spotkania oraz prezentacja zostały opublikowae w zakładce Szkoły EWD.

Próbka danych egzaminacyjnych do celów badawczych

5.01.2012


Udostępniamy dla celów badawczych losową, zanonimizowaną próbkę połączonych danych egzaminacyjnych sprawdzian-egzamin gimnazjalny. Baza EWD-CKE i jej opis powstały w 2008 roku jako jeden z rezultatów projektu "Opracowanie założeń krajowego systemu informatycznego" realizowanego przez CKE w ramach EFS. Bazy danych w formacie programu STATA, SPSS oraz podręcznik użytkownika zostały opublikowane w zakładce Badania Zespołu EWD. Zachęcamy wszsytkie osoby zajmujące się badaniami edukacyjnymi do korzystania z tych danych, a także z danych zgromadzonych w badaniach prowadzonych przez Zespół EWD w gimnazjach i w szkołach podstawowych.

Dwuletnie wskaźniki maturalne 2010-2011

24.11.2011


Nowe elipsy maturalne 2010-2011 zostały opublikowane! Zapraszamy na stronę matura.ewd2013.ibe.edu.pl.

Opublikowane dwuletnie wskaźniki maturalne uwzględniają dane egzaminacyjne za lata 2010-2011, czyli uwzględniają większą liczbę zdających. Ponadto są to wskaźniki złożone i obejmują całe bloki przedmiotów maturalnych. Prezentujemy wskaźnik humanistyczny, matematyczno-przyrodniczy oraz oddzielnie wskaźnik matematyczny. Mamy nadzieję, że tak przygotowane wskaźniki pełniej będą opisywać pracę szkoły ponadgimnazjalnej.

Zespół EWD

Trzyletnie wskaźniki egzaminacyjne 2009-2011 dla gimnazjum

14.10.2011


Nowe elipsy 2009-2011 dla gimanzjów już są! Zapraszamy na stronę gimnazjum.ewd2013.ibe.edu.pl.

Dołożyliśmy starań, aby uporządkować bazę wyników egzaminacyjnych oraz bazę szkół. Prezentowane wskaźniki wyliczone są w oparciu o nową bazę wyników, zapewniającą lepsze łączenie danych pomiędzy latami. W związku z tym rozmiar i położenie elips mogły ulec niewielkiej zmianie w stosunku do wcześniej prezentowanych. Wprowadziliśmy też nowe udogodnienia: można wyszukiwać szkoły wg lat, można w module porównywania szkół wyrysować od razu wszystkie szkoły z jednej gminy; ponadto nazwy szkół, dla których nie mamy prezentacji wskaźników EWD (np. małoliczebne szkoły) są wyświetlane osobno, poniżej wykazu szkół, dla których zostały przygotowane prezentacje.

Mamy nadzieję, że przygotowywane przez nas narzędzia są dla Państwa coraz bardziej przyjazne i użyteczne.

Zespół EWD

O metodzie EWD na XVII Konferencji Diagnostyki Edukacyjnej

30.09.2011


23-25.09.2011 w Krakowie odbyła się XVII Konferencja Diagnostyki Edukacyjnej.
Tematem wiodącym konferencji była ewaluacja: "Ewaluacja w edukacji. Koncepcje, metody, perspektywy".
Na konferencji zostały wygłoszone następujące referaty związane z metodą edukacyjnej wartości dodanej:

Szmigel M.K.
Portal internetowy My School źródłem informacji o jakości nauczania w australijskich szkołach
pobierz prezentację

Malach J., Malčik M., Krpec R.
Edukacyjna wartość dodana a odpowiedzialność nauczycieli i szkół.
tekst oryginalny: Přidaná hodnota vzdělávání a odpovědnost učitelů a škol.

Żółtak T.
Znaczenie informacji o średnim wyniku uczniów na wejściu dla własności jednorocznych wskaźników EWD dla gimnazjów.
pobierz prezentację

Dolata R., Jakubowski M., Pokropek A.
Efektywność nauczania w różnych typach szkół pogimnazjalnych - wyniki opcji krajowej PISA.
pobierz prezentację

Stożek E.
Edukacyjna wartość dodana (EWD) jako wskaźnik ewaluacyjny w projektach edukacyjnych
pobierz prezentację

Członkowie Zespołu EWD przygotowali również inne referaty, związane z badaniami PISA oraz egzaminami zewnętrznymi. Pełny wykaz referatów można znaleźć w zakładce Publikacje.

Aktualizacja Kalkulatora EWD Plus 2011

22.08.2011


Informujemy, że dostępna jest nowa wersja (1.2.1) kalkulatora EWD Plus obejmująca dane do modelu EWD gimnazjalnego za 2011 rok (ponadto zawiera dana z modeli za lata 2007, 2008, 2009, 2010). Nową wersję można pobrać ze strony http://ewd2013.ibe.edu.pl/kalkulator-ewd-plus/

Przy uruchomieniu na komputerze podłączonym do internetu wcześniejszych wersji kalkulatora EWD Plus zostanie wykryta dostępność nowej wersji i możliwość przeprowadzenia aktualizacji do wersji 1.2.x

Jednocześnie informujemy, że od 2011 roku nie będą publikowane kalkulatory EWD w postaci arkuszy kalkulacyjnych Excel.

Wskaźniki EWD 2011

22.06.2011

Odpowiadając na pytania o wskaźniki EWD za rok 2011 informujemy, że planujemy opublikować:

 • aktualizację kalkulatora EWD Plus na rok 2011 - sierpień-wrzesień,
 • trzyletnie wskaźniki EWD gimnazjalnego 2009-2011 - wrzesień-październik,
 • wskaźniki EWD maturalnego obejmujące rok 2011 - październik-listopad.

Życzymy wszystkim miłego wakacyjnego wypoczynku!

I Kongres Polskiej Edukacji

05.06.2011


W dniach 5-6.06.2011 odbywa się w Warszawie I Kongres Polskiej Edukacji. Na stoisku Centralnej Komisji Egzaminacyjnej można porozmawiać z członkami Zespołu EWD, wyjaśnić wątpliwości związane z metodą EWD w polskich gimnazjach, liceach i technikach. Zapraszamy!

Maturalne wskaźniki EWD

08.02.2011


W trybie pilotażowym, na stronie matura.ewd2013.ibe.edu.pl, zostały opublikowane maturalne wskaźniki EWD za 2010 rok dla liceów ogólnokształcących i techników. Prosimy o uważne zapoznanie się z zamieszczonymi na stronie, w zakładce OPIS, informacjami o tym, jak wyznaczano wskaźniki maturalne oraz jak odczytywać wykresy.

Wiosenna Szkoła EWD 2011

24.01.2011


Szanowni Państwo!
W związku z licznymi pytaniami informujemy, że Wiosenna Szkoła EWD 2011 jest planowana na początku kwietnia 2011 roku, ale nie będziemy prowadzić na nią otwartego naboru.
Tym razem Szkoła EWD jest skierowana do wizytatorów ds. ewaluacji, zatrudnionych w kuratoriach oświaty.
W ten sposób realizujemy jeden z postulatów z poprzedniej Szkoły EWD dotyczący wsparcia wiedzą o wskaźnikach EWD nadzoru pedagogicznego.
Szkoła EWD jest organizowana we współpracy Zespołu EWD oraz Zespołu realizującego projekt „Program wzmocnienia efektywności systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły Etap III”.

Nowa odsłona trzyletnich wskaźników egzaminacyjnych dla gimnazjów

02.11.2010


Prezentacja trzyletnich wskaźników EWD została wzbogacona o nowe elementy:
• obszar ufności jest wyrysowywany bardziej precyzyjnie: zostały poprawione niedociągnięcia poprzedniej procedury
• można obserwować elipsę szkoły w stosunku do różnych układów odniesienia: kraj, województwo, powiat, gmina
• można śledzić dynamikę zmian trzyletnich wskaźników EWD (na jednym wykresie!)
w kolejnych okresach czasowych 2006-2008, 2007-2009, 2008-2010
• można porównać szkołę ze względu na trzyletni wskaźnik EWD z innymi, wybranymi celowo, szkołami.

Zapraszamy do odwiedzenia naszych prezentacji: gimnazjum.ewd2013.ibe.edu.pl

Zespół EWD na XVI Konferencji Diagnostyki Edukacyjnej

29.10.2010


22-24.10.2010 w Toruniu odbyła się XVI Konferencja Diagnostyki Edukacyjnej.
Tematem wiodącym konferencji była "Teraźniejszość i przyszłość oceniania szkolnego".
W konferencji wzięli udział członkowie Zespołu EWD, którzy przygotowali następujące referaty:

Dolata R., Pokropek A.
Motywacja a wynik testu z nauk przyrodniczych. Studium na przykładzie PISA 2006
pobierz prezentację

Pokropek A.
Analiza efektów kontekstowych - problemy związane z rzetelnością.

Żółtak T.
Edukacyjna wartość dodana dla nauczycieli w Polsce: ograniczenia, możliwości, perspektywy.
pobierz prezentację

Szmigel M.K.
Planowanie rozwoju szkoły z wykorzystaniem trzyletnich wskaźników egzaminacyjnych
pobierz prezentację

Referaty przygotowane w oparciu o analizy materiałów badawczych zgromadzonych w ramach I etapu badań panelowych w szkołach podstawowych i gimnazjach:

Lisiecka Z.
Badania panelowe w szkołach podstawowych i gimnazjach a rozwój wskaźnika EWD. Doniesienie badawcze.
pobierz prezentację

Jasińska A.
Pomiar gotowości szkolnej uczniów za pomocą skali quasi-obserwacyjnej
pobierz prezentację

Majkut P.
Powody wyboru szkoły gimnazjalnej w wypowiedziach rodziców
pobierz prezentację

Kulon F.
Ocena systemu egzaminów zewnętrznych przez nauczycieli szkół gimnazjalnych i podstawowych
pobierz prezentację

Rappe A., Peter J.
Opinie nauczycieli i egzaminatorów o systemie egzaminów zewnętrznych

Piotrowski M.
Ewaluacyjna funkcja egzaminów zewnętrznych w opiniach nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjów
pobierz prezentację

Stożek E.
Wykorzystanie wyników egzaminów zewnętrznych w gimnazjum
pobierz prezentację

Trzyletnie wskaźniki EWD

17.09.2010

Informujemy, że publikację trzyletnich wskaźników EWD 2008-2010 zaplanowano na październik 2010. Trzyletnie wskaźniki EWD za lata 2006-2008 oraz 2007-2009 są dostępne pod adresem elipsy.ewd2013.ibe.edu.pl


Kalkulatory EWD 2010

16.08.2010
Już jest! W zakładce Kalkulatory EWD znajdą Państwo Kalkulator EWD 2010 w postaci arkusza kalkulacyjnego. Udostępniamy także od dziś aktualizację Kalkulatora EWD Plus na 2010 rok. Aktualizacja wykona się automatycznie na komputerach podłączonych do Internetu przy uruchomieniu poprzedniej wersji. Kalkulator EWD Plus można także pobrać z zakładki Kalkulator EWD Plus. Życzymy sukcesów w nowym roku szkolnym!

Spotkanie w Instytucie Badań Edukacyjnych

16.04.2010

W piątek 16 kwietnia w Warszawie odbyło się zorganizowane przez Instytut Badań Edukacyjnych seminarium z cyklu "Badania i polityka edukacyjna" pt. Wymagania, narzędzia i wyniki egzaminów zewnętrznych w systemie ewaluacji oświaty.

W spotkaniu wzięli udział m.in. eksperci pracujący w dwóch projektach dotyczących oceny pracy szkół, realizowanych w ramach III Priorytetu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: "Program wzmocnienia efektywności systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły etap II" oraz "Badania dotyczące rozwoju metodologii szacowania wskaźnika edukacyjnej wartości dodanej (EWD)".

W trakcie spotkania analizowano dwie metody dokonywania oceny pracy szkoły.

Dr Grzegorz Mazurkiewicz, koordynator projektu mającego na celu wzmocnienie systemu nadzoru pedagogicznego, przybliżył ideę sprawowania nadzoru w formie zewnętrznej ewaluacji prowadzonej w szkole, mającej na celu zbadanie stopnia spełniania przez daną szkołę poziomu wymagań stawianych jej przez państwo w czterech obszarach działalności – procesy, efekty, zarządzanie i środowisko.

Dr hab. Roman Dolata, koordynator zespołu EWD powołanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną, przedstawił analizę porównawczą oceny przykładowej szkoły, zestawiając wyniki z ewaluacji zewnętrznej prowadzonej zgodnie z nowym rozporządzeniem o sprawowaniu nadzoru pedagogicznego z wynikami EWD opracowanymi dla danej szkoły.

W wyniku prezentacji dwóch metod dokonywania oceny szkoły powstało szereg pytań i wątpliwości, które wybrzmiały podczas dyskusji.

Obecnie zespół ekspertów podejmuje prace zmierzające do rozstrzygnięcia, na ile wyniki osiągane przez szkoły przebadane na dwa odrębne sposoby mogą się uzupełniać i tworzyć podstawę do dalszego rozwoju.

Kolejne spotkanie wkrótce.

Źródło: http://www.nadzorpedagogiczny.edu.pl/


Wiosenna Szkoła EWD 2010 - program

22.03.2010


Informujemy, że do wszystkich osób, które zgłosiły się na Wiosenną Szkołę EWD 2010 zostały wysłane maile z informacją o zakwalifikowaniu (lub nie) wraz z przydziałem do grup (gimnazjalnej lub maturalnej). Jeśli ktoś z Państwa nie otrzymał takiej informacji prosimy o kontakt na adres ewd@ewd2013.ibe.edu.pl.

Do zobaczenia na Wiosennej Szkole EWD 2010!

Badania uwarunkowań osiągnięć szkolnych uczniów szkół podstawowych i gimnazjów

15.03.2010


W styczniu 2010 roku rozpoczęto badania terenowe w wybranych losowo 180 szkołach podstawowych i 150 gimnazjach z całego kraju. Będą one prowadzone systematycznie w latach 2009-2015. Rezultaty badań pozwolą lepiej poznać indywidualne, rodzinne i szkolne czynniki odpowiedzialne za wyniki egzaminacyjne uczniów.

Pobierz informację o prowadzonych badaniach


Wiosenna Szkoła EWD 2010

05.02.2010

Zespół EWD przygotowuje kolejną szkołę EWD. Zaplanowano ją na 10. i 11. kwietnia 2010 r. Zajęcia będą się odbywać od rana w sobotę do południa w niedzielę. Można będzie przyjechać już w piątek, 9.04, w godzinach popołudniowych. Miejsce konferencji ogłosimy później, najprawdopodobniej będą to okolice Warszawy. Udział w konferencji jest bezpłatny, zapewniamy noclegi z piątku na sobotę oraz z soboty na niedzielę, wyżywienie od kolacji w piątek do obiadu w niedzielę. Koszty dojazdu pokrywają uczestnicy.

Na Wiosennej Szkole EWD 2010 planujemy zorganizować zajęcia wokół dwóch wiodących tematów: EWD dla gimnazjów oraz EWD dla szkół ponadgimnazjalnych, kończących się maturą. Zajęcia warsztatowe przewidziane są dla  zaawansowanych praktyków EWD gimnazjalnego (dynamika trzyletnich wskaźników EWD, analizy wewnątrzszkolne z wykorzystaniem Kalkulatora EWD Plus – prosimy przyjechać z własnymi laptopami, wymagana jest znajomość obsługi Kalkulatora) oraz dla osób zainteresowanych perspektywami rozwoju EWD maturalnego.

Oprócz zajęć warsztatowych chcielibyśmy zaproponować uczestnikom forum wymiany doświadczeń związanych z:

 (1) wdrażaniem EWD (szkoły, organy prowadzące, organy sprawujące nadzór pedagogiczny)
oczekujemy przykładów dobrej praktyki, opisu problemów, które powstają przy próbie interpretacji wskaźników EWD w praktyce, przykładów raportów samorządów, uwzględniających EWD – moderatorzy Ewa Stożek, Roman Dolata

(2) prowadzeniem szkoleń nt. EWD (dla edukatorów)
– moderator Ewa Kędracka, Zofia Lisiecka

 

 Na Wiosenną Szkołę EWD 2010 zapraszamy wszystkich, którzy pracują z EWD na co dzień – edukatorów, samorządowców, wizytatorów, dyrektorów, nauczycieli. Jednak ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, Zespół EWD dokona wstępnej selekcji zgłoszeń. Pierwszeństwo będą miały osoby, które prześlą ciekawe materiały opisujące ich doświadczenia, przemyślenia, ewentualnie publikacje, raporty dotyczące EWD. Prosimy nie zgłaszać więcej niż dwóch osób z jednej placówki.  Zespół EWD zastrzega sobie prawo nieprzyjęcia zgłoszenia bez podawania przyczyn.

Prosimy wypełnić formularz zgłoszeniowy on-line do końca lutego 2010, natomiast materiały, publikacje, prezentacje prosimy przesyłać do 8 marca 2010 r. na adres ewd@ewd2013.ibe.edu.pl.
Informacje o w zakwalifikowaniu  prześlemy mailowo do 15 marca 2010 r.
Ostateczny program Szkoły EWD zostanie opracowany po rozpatrzeniu wszystkich zgłoszeń
i nadesłanych materiałów – opublikujemy go na stronie ewd2013.ibe.edu.pl  22.03.2010 r.

XV Konferencja Diagnostyki Edukacyjnej

30.11.2009


04-06.12.2009 w Kielcach odbędzie się XV Konferencja Diagnostyki Edukacyjnej.
W konferencji wezmą udział członkowie Zespołu EWD, którzy przygotowali na konferencję następujące referaty:

Dolata R.
Cicha rewolucja w polskiej oświacie - proces różnicowania się gimnazjów w w dużych miastach

Jakubowski M.
Międzynarodowe badania umiejętności uczniów a badania w Polsce

Pokropek A.
Metody statystyczne wykorzystywane w szacowaniu trzyletnich wskaźników egzaminacyjnych

Kulon F., Majkut P.
Interpretacje trzyletnich wskaźników Edukacyjnej Wartości Dodanej

Rappe A.
Spójrzmy na efektywność wiejskich gimnazjów

Stożek E.
Z EWD wśród samorządowców

Kalkulator EWD 2009

17.08.2009
Już jest! W zakładce Kalkulatory EWD znajdą Państwo Kalkulator EWD 2009 oraz komentarz do niego. Życzymy wielu ciekawych przemyśleń i  analiz wewnątrzszkolnych z wykorzystaniem wskaźników EWD w nowym roku szkolnym.

Trzyletnie wskaźniki EWD dla gimnazjów

07.07.2009
Na stronie cke.scholaris.pl zostały opublikowane trzyletnie wskaźniki EWD dla polskich gimnazjów. Są one pomyślane jako źródło informacji o gimnazjach przydatne w ewaluacji zewnętrznej. W syntetyczny, graficzny sposób charakteryzują gimnazja ze względu na wyniki egzaminacyjne oraz efektywność nauczania. Zapraszamy!

Wiosenna Szkoła EWD 2009 - informacje z ostatniej chwili

24.03.2009


Dodatkowe informacje dla uczestników:

 1. Autokary w piątek 27.03.2009
  będą podstawione 3 autokary; pierwszy o 18.00 i odjedzie w miarę  zapełnienia; ostatni będzie czekał na uczestników do 19.30

 2. Kolacja w piątek 27.03.2009:
  w piątek w godzinach 18:30-20:00 bufet będzie wydawał posiłek dla uczestników Szkoły EWD.

 3. Dojazd kolejką miejską:
  do Miedzeszyna można dojechać również kolejką miejską:
  stacja początkowa-Śródmieście, końcowa-Miedzeszyn.
Do zobaczenia na Wiosennej Szkole EWD!

Wiosenna szkoła EWD 2009 - Zgłoszenia

30.01.2009

W dniach 28-29.03.2009 planowana jest kolejna Wiosenna Szkoła EWD.
Zajęcia planujemy dla 120 osób, w 6 grupach, z podziałem na grupy dla zaawansowanych i dla początkujących. Zajęcia będą się odbywać w sobotę 28.03 od godziny 9:00 oraz w niedzielę 29.03 do godziny 14:00. Szczegółowy program Wiosennej Szkoły EWD opublikujemy ok. 15 marca 2009, kiedy zbierzemy zgłoszenia od uczestników i przydzielimy ich do grup.
Na Państwa zgłoszenia uczestnictwa oczekujemy od 2.02- 28.02.2009 (poprzez formularz na stronie internetowej ewd2013.ibe.edu.pl). Zakwaterowanie i wyżywienie zapewnia organizator, dojazd na koszt uczestników (szkoła będzie odbywała się w jednym z ośrodków konferencyjnych pod Warszawą). Można przyjechać dzień wcześniej (w piątek).

Wiosenna Szkoła EWD 2009! Szukamy przykładów dobrej praktyki!

27.01.2009


Zespół EWD przystąpił do przygotowania kolejnej szkoły EWD, która zaplanowana jest na ostatni weekend marca: 28-29.03.2009. Tym razem chcielibyśmy, aby spotkanie miało charakter wymiany doświadczeń. Planujemy wystąpienia:

 • przedstawicieli szkół, które z powodzeniem wykorzystują EWD w działaniach podejmowanych na rzecz rozwoju szkoły;
 • przedstawicieli nadzoru pedagogicznego, dla których EWD stało się cennym narzędziem we wspieraniu szkół;
 • organów prowadzących, którym zastosowanie EWD pomogło w kształtowaniu lokalnej polityki oświatowej.

Planujemy kilka trzydziestominutowych wystąpień, a po każdym z nich 15-minutową dyskusję, także o charakterze szkoleniowym.

W związku z tak pomyślaną Wiosenną Szkołą EWD 2009 zapraszamy do nadsyłania prac - przykładów dobrej praktyki. Spośród nadesłanych prac Zespół EWD wybierze najciekawsze, które zostaną zakwalifikowane do prezentacji w ramach Wiosennej Szkoły EWD 2009.

Oczekujemy prac, w których:

 • opisano konkretne działania (być może także ich efekty), które podjęto na podstawie analizy wyników egzaminów zewnętrznych z wykorzystaniem EWD;
 • opisano jak wskaźniki EWD pomogły zrozumieć, jakie czynniki wpływają na efektywność nauczania w danej szkole;
 • wykonano ciekawe analizy, dotychczas niepublikowane w materiałach o EWD, dokonano interesujących zestawień z wykorzystaniem innych danych niż egzaminacyjne, powiązano analizę z innymi badaniami przeprowadzonymi w szkole;
 • przeprowadzono krytyczną analizę EWD na materiale konkretnej szkoły (szkół);
 • opisano, jak przebiegało wdrożenie EWD w szkole (szkołach), jak udało się pokonać opór wobec zmiany, jaką było EWD .

Innymi słowy interesują nas sytuacje, w których:

 • EWD pomogło:  w opisać, zrozumieć, zaplanować, podjąć działania;
 • EWD wywołało: dyskusję, refleksję, działanie;
 • EWD zmieniło:  w myślenie, podejście, metody pracy.

 

Prosimy o nadsyłanie prac do końca lutego 2009 na adres ewd@ewd2013.ibe.edu.pl

Refleksyjni praktycy na start!

XIV Konferencja Diagnostyki Edukacyjnej

03.10.2008

26-28.09.2008 w Opolu odbyła się XIV Konferencja Diagnostyki Edukacyjnej.
W konferencji wzięli udział członkowie Zespołu EWD, którzy przygotowali na konferencję następujące referaty:

Dolata R.
Czy segregacja uczniów ze względu na uprzednie osiągnięcia szkolne zwiększa efektywność nauczania mierzoną metodą EWD?

Szmigel M.K.
Wykorzystanie edukacyjnej wartości dodanej w lokalnej polityce oświatowej

Jakubowski M.
Zastosowanie modeli EWD do ewaluacji polityki edukacyjnej

Jakubowski M.
Wpływ rzetelności pomiaru umiejętności uczniów na edukacyjną wartość dodaną

Pokropek A.
Metody obliczania edukacyjnej wartości dodanej dla szkół kończących się egzaminem maturalnym

Majkut P.
Szacowanie edukacyjnej wartości dodanej (EWD) dla nauczyciela :  możliwości i ograniczenia

Rappe A.
EWD  w krakowskich gimnazjach z bardzo wysokimi wynikami egzaminu

Stożek E.
Refleksyjny praktyk wobec edukacyjnej wartości dodanej

Ponadto członkowie zespołu EWD poprowadzili dwa panele dyskusyjne:  

Różnorodność czy jednorodność - co lepiej służy uczniom, szkole, społeczeństwu?
(prowadzą: R. Dolata i M. Jakubowski)

Czy wartość dodana osiągnięć poznawczych może być miarą sukcesu ucznia i szkoły?"
(prowadzą: M.K. Szmigel i A. Rappe)

EWD na III KONGRESIE OSKKO

03.10.2008

III Kongres Zarządzania Oświatą zorganizowany z rozmachem przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty odbył się w dniach 22-24 września w Warszawie. Około 1 tysiąca uczestników  - dyrektorów szkół i placówek oświatowych oraz przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego - otrzymało potężną dawkę wiedzy na temat edukacyjnej wartości dodanej już w pierwszym dniu spotkania.
Pierwszą z trzech prezentacji dotyczących EWD przedstawił dr Antoni Jeżowski
http://www.oskko.edu.pl/kongres3/index.html. Była to analiza wyników EWD dla wybranego gimnazjum śląskiego. Dzięki szczególnej pozycji prof. A.Jeżowskiego, który jest jednym z założycieli OSKKO i wspiera nieustannie to stowarzyszenie (co warto podkreślić - liczące obecnie nieomal 3 300 członków), zainteresowanie zebranych nowym narzędziem polityki oświatowej na pewno wzrosło.

Zespół EWD na Kongresie OSKKO reprezentowali dr Roman Dolata oraz dr Maciej Jakubowski.

W swojej prezentacji "Wyniki egzaminów jako regulator funkcjonowania szkół. Szanse i zagrożenia" dr Roman Dolata przedstawił podstawowe zadania realizowane przez Zespół EWD oraz pokazał jak wyniki egzaminów zewnętrznych (w tym EWD) wpływają na funkcjonowanie szkół.

Dr Maciej Jakubowski w prezentacji " Edukacyjna wartość dodana jako metoda ewaluacji pracy szkół"  wskazał podstawowe założenia przyjęte przy opracowywaniu modelu EWD dla polskiego gimnazjum oraz pokazał jak EWD może wykorzystać przy ewaluacji efektów kształcenia na poziomie kraju, regionu, gminy oraz szkoły.

Konferencja dotycząca modelowania edukacyjnej wartości dodanej w Madison, USA.

08.05.2008


W dniach 23-24 kwietnia członkowie naszej grupy (Maciej Jakubowski, Przemysław Majkut, Artur Pokropek) uczestniczyli w konferencji dotyczącej modelowania edukacyjnej wartości dodanej w Madison, USA. Konferencja stanowiła kontynuację wcześniejszych spotkań amerykańskich ekspertów od EWD, które miały na celu określenie na ile modele EWD stanowią wiarygodną podstawę do oceny pracy szkół i w  jaki sposób mogą być wykorzystywane jako narzędzie służące doskonaleniu jakości nauczania. Celem konferencji było zgromadzenie praktyków oraz badaczy z różnych dyscyplin (głównie socjologów, ekonomistów, statystyków, psychologów) prezentujących rozmaite podejście do EWD, aby spojrzeć na EWD jako interdyscyplinarne przedsięwzięcie, w którym wiedza statystyczna łączy się w  istotny sposób z wiedzą praktyczną i rzeczywistymi wymaganiami systemów szkolnych. Tegoroczną konferencję zorganizowało Wisconsin Center for Education Research (WCER) prowadzące liczne badania edukacyjne, w tym także trwające już kilkanaście lat badania nad EWD.

Prezentacje i dyskusja podczas konferencji miały charakter techniczny jednak nacisk położono na praktyczne znaczenie zagadnień dotyczących modelowania EWD. Podkreślano sposób w jaki kwestie techniczne wpływają na wiarygodność i wykorzystanie EWD w praktyce szkolnej. Wśród prezentujących i zabierających głos znalazły się same znakomitości a poziom prezentacji i dyskusji stał na bardzo wysokim poziomie. W konferencji uczestniczyli (w  kolejności zabierania głosu) m.in. Dale Ballou (Vanderbilt University), Steve Raudenbush (University of Chicago), Sean Reardon (Stanford University), Joseph Martineau (MDE), Henry Braun (Boston College), Bill Sanders (SAS EVAAS), Robert Meyer (UW-Madison), Thomas Kane (Harvard), David Kaplan (UW-Madison), Steve Rivkin (Amherst College), JR  Lockwood (RAND), Dan McCaffrey (RAND), Julian Betts (UC-San Diego), Jesse Rothstein (Princeton University), Tim Sass (Florida State University), Jeffrey Wooldridge (Michigan State University), Helen Evans (England's national Department for Children, Schools and Families), Doug Harris (UW-Madison).

Większość prezentacji, a także znaczna część dyskusji, dotyczyły kwestii oceny wiarygodności wskaźników EWD. Niezwykle ciekawym wątkiem w dyskusji była kwestia wpływu na oceny EWD jakości i spójności testów, którym poddawani są uczniowie. Problemy tego rodzaju, dotykające kwestii z dziedziny psychometrii, były wcześniej rzadko poruszane w literaturze dotyczącej modelowania EWD i można powiedzieć, że konferencja potwierdziła silny wzrost zainteresowania tymi kwestiami osób korzystających z wyników testów (egzaminów) w modelowaniu EWD i innych badaniach edukacyjnych, głównie ekonomistów i socjologów. Można uznać za duży sukces tej konferencji to, że przedstawiciele różnych dyscyplin potrafili dyskutować posługując się wspólnymi terminami, rozumiejąc i doceniając problemy analizowane przez inne dyscypliny. Daje to nadzieję, że badania nad modelami EWD a przez to ich praktyczne wykorzystanie, nie będą obarczone błędami wynikającymi z nieznajomości lub niezrozumienia dokonań innych dyscyplin.

Dla naszego zespołu udział w konferencji był niezwykle wartościowy. Pozwolił nam na zorientowanie się w najnowszych rozwiązaniach stosowanych w modelach EWD, a także uświadomienie szeregu problemów, ograniczeń i wyzwań stojących przed tego typu podejściem. Poznaliśmy w jaki sposób problemy, często pomijane w Polsce, wpływają na wyniki egzaminów i oceny EWD, a także jak można im zapobiec stosując metody rozwinięte przez najlepszych badaczy i praktyków z ogromnym doświadczeniem. Nawiązaliśmy też szereg kontaktów z badaczami zagranicznymi, które miejmy nadzieję zaowocują w najbliższym czasie dalszą współpracą i wzrostem wiedzy na temat EWD w naszym kraju.
Wszystkie artykuły i część prezentacji są dostępne na stronie konferencji: http://www.wcer.wisc.edu/news/events/natConf_papers.php

Maciej Jakubowski

Wiosenna Szkoła EWD w Miedzeszynie

18.04.2008


W dniach 4-6 kwietnia odbyła się w Miedzeszynie Warszawa) Wiosenna Szkoła EWD 2008. Konferencja pozwoliła przedstawić bieżące wyniki prac Zespołu ds. EWD oraz zamierzenia związane z szacowaniem oraz wykorzystaniem EWD. Wiosenna Szkoła EWD była elementem konferencji organizowanej przez CKE. Poza EWD prezentowane były na niej projekty EFS dotyczące badania umiejętności trzecioklasistów oraz powszechnej matury z matematyki. W prace tych grup wprowadzili koordynatorzy - dr Mirosław Dąbrowski oraz Agnieszka Sułowska.
W spotkaniu brali udział przede wszystkim nauczyciele konsultanci (edukatorzy) Letniej Szkoły EWD z 2006 roku, ale również dyrektorzy i nauczyciele gimnazjów, którzy dokonują analiz wyników szkoły z wykorzystaniem EWD, a także przedstawiciele OKE. Celem przeprowadzonych warsztatów było doskonalenie umiejętności interpretowania wskaźników EWD, doskonalenie umiejętności projektowania analizy pracy szkoły z wykorzystaniem EWD oraz przedstawienie sposobów wykorzystania EWD do porównań regionalnych i międzyszkolnych.
Merytoryczną część Wiosennej Szkoły EWD rozpoczął wykład dra Macieja Jakubowskiego Zmienność EWD w czasie.
W bardzo pracowitą sobotę 5  kwietnia zajęcia odbywały się w czterech grupach, z których każda miała cztery sesje ćwiczeniowe. Zajęcia poświęcone były następującej tematyce:
Analiza studiów przypadku - ćwiczenia w interpretowaniu wskaźników EWD dla szkoły - Artur Pokropek
Szacowanie EWD dla nauczyciela - Przemysław Majkut
Porównywanie szkół ze względu na efektywność nauczania - przykład gminy - dr Krystyna Szmigel, Anna Rappe
Projektowanie analiz wewnątrzszkolnych z wykorzystaniem EWD - dr Ewa Stożek.
W sobotę odbył się wykład koordynatora projektu dr Roman Dolata pt. Perspektywy rozwoju metody EWD. Przykład zastosowania metody do ewaluacji segregacyjnych /niesegregacyjnych sposobów podziału uczniów na oddziały.
W piątek i sobotę wieczorem w ramach dyżurów konsultacyjnych staraliśmy się odpowiedzieć na wszystkie indywidualne pytania.
W spotkaniu uczestniczyło ok. 80 osób. Znakomite warunki bytowe ułatwiały zmagania intelektualne z nie najłatwiejszą materią EWD.

Ewa Kędracka

W dniach od 4 do 6 kwietnia miałam przyjemność uczestniczyć w Wiosennej Szkole EWD w Miedzeszynie. Było to moje drugie spotkanie ze szkołą EWD, pierwsze miało miejsce w Warszawie w 2006 roku (Letnia Szkoła).
To Ewidentnie Wspaniałe Doskonalenie odbyło się w hotelu "BOSS" - przepięknym ośrodku konferencyjno-szkoleniowym. W salach wykładowych o tajemniczych nazwach - Kryształowa, Bursztynowa, Szafirowa i Diamentowa pracowali przedstawiciele edukacji z całej Polski - matematycy (temat "Nowa Matura z Matematyki"), nauczyciele nauczania zintegrowanego ("co słychać w badaniu osiągnięć uczniów w klasach trzecich?") oraz ja i moi przyjaciele z grupy EWD (Edukacyjna Wartość Dodana). Warsztaty i wykłady prowadziła profesjonalnie przygotowana ekipa - Dwie Ewy, Ania, Krysia oraz Romek, Maciek, Przemek i Artur. Stanowią bardzo zgrany zespół, który przekazywał najnowsze informacje na temat wyników badań nad EWD oraz inicjował wspólne "głowienie się" nad wykorzystaniem uzyskanych wyników w praktyce szkolnej.
To było na "lekcjach".
Teraz to, co w kuluarach:
- przerwy - zasługujące na szczególną uwagę każdego uczestnika szkolenia, odbywały się w wygodnych "przedziałach ufności" z dodatkiem pysznego ciastka i kawki, ale co najważniejsze - w towarzystwie elity oświatowej. Rozmowy tam prowadzone dotyczyły wszystkich aspektów naszego życia, nie tylko edukacji i nauki.
- Stary Młyn - wielka karczma, tam zorganizowano spotkanie z Panem Ministrem Zbigniewem Marciniakiem, odpowiedzialnym za jakość w edukacji.
Tam też nas żywiono (nie napiszę Wam, czym bo tego się nie da opisać, trzeba po prostu spróbować).

Serdecznie pozdrawiam wszystkich uczestników Wiosennej Szkoły EWD w Miedzeszynie, pozdrawiam Ekipę Wyśmienitych Doradców w sprawach EWD - mam nadzieję, że spotkamy się niedługo - może na Jesiennej Szkole?

Małgorzata Karwala
nauczyciel konsultant ds. diagnozy edukacyjnej
Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Nowym SączuKonferencja EWD w Krośnie

25.03.2008


W dniu 18 marca 2008 r. odbyła się w Krośnie konferencja poświęcona komunikowaniu i wykorzystaniu wyników EWD w pracy dyrektora szkoły, wizytatora i konsultanta. Organizatorami konferencji była Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie reprezentowana przez wicedyrektora dr Marię Krystynę Szmigel i Podkarpackie Kuratorium Oświaty reprezentowanego przez Dyrektor Alicję Pieniążek.
W konferencji uczestniczyli wizytatorzy Podkarpackiego KO, dyrektorzy gimnazjów powiatu krośnieńskiego i Krosna, konsultanci PCDN doradcy metodyczni oraz kierownik i członkowie krajowego zespołu ds. rozwoju metodologii szacowania wskaźnika edukacyjnej wartości dodanej..
Spotkanie miało charakter dalszego ciągu trwających od 2005 roku konsultacji w ramach badań pilotażowych EWD dotyczących praktycznego wykorzystania EWD do oceny jakości kształcenia w szkołach.
Po przypomnieniu najważniejszych informacji o EWD, wyników EWD dla powiatu krośnieńskiego i Krosna przez dr M. Szmigel oraz przekazaniu przez dra Romana Dolatę informacji nt. trzyletniego wskaźnika EWD uczestnicy wykonali w grupach ćwiczenia
z odczytywania danych z zestawień tabelarycznych i wykresów oraz podjęli próby interpretacji wskaźnika EWD dla oceny efektywności kształcenia w różnych grupach uczniowskich.
Wszyscy dyrektorzy szkół w okresie poprzedzającym spotkanie otrzymali zestawienia wyników egzaminów dla swoich gimnazjów za lata 2002-2007 oraz wskaźniki EWD dla za lata 2005, 2006, 2007 oraz trzyletni wskaźnik EWD i byli proszeni o zapoznanie się z tymi danymi i podjęcie próby wyjaśnienia zróżnicowania tych wskaźników według klas w swoich szkołach.
Podczas samego spotkania wszyscy dyrektorzy otrzymali zestawienia EWD dla wszystkich szkół obu powiatów. Nikt z obecnych dyrektorów szkół podczas całego spotkania nie zgłosił zastrzeżeń co do wybranej metody szacowania EWD jak i jej trafności w stosunku do zespołów klasowych. Podczas spotkania uczestnicy wypełniali kwestionariusz składający się z 15 pytań, z których poniżej zacytowano 2 przykłady. 
Czy Pana/Pani zdaniem otrzymanie takiej informacji może przyczynić się do poprawienia efektywności nauczania w gimnazjum?
Jeżeli tak, to w jaki sposób widzi Pan/Pani  możliwość wykorzystania tej informacji.
Czy Pana/Pani zdaniem wskaźnik EWD może być jednym z tych wskaźników, który rodzice będą uwzględniać przy wyborze szkoły dla swego dziecka? Proszę wybraną odpowiedź uzasadnić.
Spotkanie było inspiracją do generowania pomysłów na analizy wewnątrzszkolne dotyczące jakości kształcenia z wykorzystaniem wskaźnika EWD - zarówno wśród krośnieńskich dyrektorów gimnazjów jak i pracowników nadzoru pedagogicznego. Dobrze układająca się współpraca szkół z wizytatorami Kuratorium Oświaty na Podkarpaciu może być wzorem dla innych regionów kraju.

Wszystkim uczestnikom spotkania pragniemy złożyć najserdeczniejsze podziękowania za zaangażowanie umożliwiające pogłębianie doświadczeń nad wypracowaniem metod komunikowania i wykorzystania tej informacji w ramach samorefleksji nad skutecznością kształcenia i prowadzenia stałego monitoringu przez organy nadzorujące jakość pracy szkół.

Wiosenna Szkoła EWD 2008

25.03.2008


W dniach 4-6 kwietnia 2008 w Miedzeszynie (Warszawa) odbędzie się Wiosenna Szkoła EWD 2008. Na spotkanie zapraszamy przede wszystkim uczestników Letniej Szkoły EWD 2006, ale również dyrektorów i nauczycieli gimnazjów, którzy dokonują analiz wyników szkoły z wykorzystaniem EWD. Celem warsztatów jest doskonalenie umiejętności interpretowania wskaźników EWD, doskonalenie umiejętności projektowania analizy pracy szkoły z wykorzystaniem EWD oraz przedstawienie sposobów wykorzystania EWD do porównań regionalnych i międzyszkolnych.

piątek , 4.04  
tematy wykładów:
Po co polskiej szkole EWD?  - dr Roman Dolata
Zmienność EWD w czasie     - dr Maciej Jakubowski

sobota 5.04 
tematy sesji ćwiczeniowych:
Analiza studiów przypadku - ćwiczenia w interpretowaniu wskaźników EWD dla szkoły
- Artur Pokropek
Szacowanie EWD dla nauczyciela - Przemysław Majkut
Porównywanie szkół ze względu na efektywność nauczania - przykład gminy - dr Krystyna Szmigel, Anna Rappe 

Projektowanie analiz wewnątrzszkolnych z wykorzystaniem EWD -
dr Ewa Stożek, Ewa Kędracka

niedziela 6.04
wykład Perspektywy rozwoju metodologii EWD - dr Roman Dolata
oraz sesja podsumowująca  

W piątek i sobotę wieczorem w ramach dyżurów konsultacyjnych będziemy starali się odpowiedzieć na wszystkie indywidualne pytania.

Zgłoszenia (do 29.03) prosimy przesyłać na adres ewd@ewd2013.ibe.edu.pl, podając imię i nazwisko, adres miejsca pracy oraz informacje o swoim zaawansowaniu w tematyce EWD (ukończone szkolenia, znajomość kalkulatora EWD, itp.)

Osoby zakwalifikowane otrzymają oficjalne zaproszenia.

Konferencja

20.02.2008

22-24 kwietnia 2008 w Madison (Wisconsin, USA) odbędzie się konferencja poświęcona modelowaniu wartości dodanej.
Organizatorzy konferencji (m.in. Adam Gamoran, Steve Raudenbush, Henry Braun, JR Lockwood, Robert Meyer, Tim Sass) zaplanowali ją jako interdyscyplinarną dyskusję o metodologicznych zagadnieniach dotyczących modelowania wartości dodanej. W konferencji wezmą udział m.in. socjologowie, ekonomiści, psychometrycy i statystycy. Niektóre wystąpienia zostaną opublikowane w specjalnym wydaniu magazynu MIT Press, "Education Finance and Policy". Na konferencji odbędzie się również sesja poświęcona związkom modelowania edukacyjnej wartości dodanej z polityką edukacyjną.

23 maja w Waszyngtonie odbędzie się dalsza część konferencji, podsumowująca wyniki spotkania w Madison. Organizatorzy mają nadzieję, że oba te spotkania i opublikowane artykuły będą miały duży wpływ na przyszłe losy edukacyjnej wartości dodanej.