Spotkanie z przedstawicielami okręgowych komisji egzaminacyjnych - styczeń 2012

W styczniu 2012 odbyło się jednodniowe spotkanie Zespołu EWD z przedstawicielami okręgowych komisji egzamnacyjnych, którego celem było przedstawienie stanu prac nad maturalnymi wskaźnikami edukacyjnej wartości dodanej. Przedstawione i dyskutowane były zarówno problemy związane ze skalowaniem wyników egzaminacyjnych, jak i założenia przyjęte przy modelowaniu dwuletnich wskaźników EWD. Równolegle odbyło się spotkanie pracowników okręgowych komisji egzaminacyjnych, którzy współpracują z Zespołem EWD przygotowując scalone dane sprawdzian-egzamin gimnazjalny, egzamin gimnazjalny-matura.

siedziba Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie, ul.Lewartowskiego 6

19 stycznia 2012

Uczestnicy: 20 przedstawicieli okręgowych komisji egzaminacyjnych

Program spotkania z przedstawicielami OKE

Materiały pomocnicze

Prezentacja o skalowaniu wyników egzaminacyjnych i modelowaniu wskaźników EWD