Analizy procesów różnicowania się szkół

Jednym z zadań realizowanych w ramach projektu "Badania dotyczące rowoju metodologii szacowania wskaźnika edukacyjnej wartości dodanej (EWD)" jest badanie procesów różnicowania się szkół podstawowych i gimnazjów.

Raport podsumowujący

Analizy różnicowania się systemu oświaty