Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


pobierz

Wersja 1.2.5
Windows XP lub nowszy, wymagany .NET Framework 4.0

Wymagania techniczne

Nowości w wersji 1.2.5 - listopad 2013:

 • Modele maturalne dla roku 2013

Nowości w wersji 1.2 - wrzesień 2013:

 • Modele gimnazjalne dla roku 2013
 • Możliwość eksportu danych do pliku .csv
 • Możliwość tworzenia nowych analiz z już istniejących analiz
 • Możliwość doimportowania danych do już istniejącego projektu
 • Pomoc kontekstowa w postaci odnośników do stron informacyjnych dotyczących poszczególnych analiz
 • Możliwość przeciągnięcia analizy z aplikacji bezpośrednio do otwartego dokumentu typu Word albo PowerPoint
 • Aplikacja pomaga weryfikować poprawność importu
 • Kombinacja przycisków Ctrl+S zapisuje projekt
 • Automatyczny zapis projektu wraz z możliwością odzyskania pracy przy nagłym zamknięciu się aplikacji
 • Nowy wykres krzywych przewidywanego wyniku
 • Nowy wykres średnich wyników przedstawionych w przedziałach ufności
 • Możliwość rysowania różnych krzywych przewidywanego wyniku na wykresie rozrzutu
 • Możliwość zmiany skali wykresu korzystając z kombinacji przycisku Ctrl i kółka myszy
 • Przybliżanie wykresów jest możliwe za pomocą kółka myszy lub poprzez wciśnięcie lewego przycisku Ctrl wraz z zaznaczeniem części wykresu
 • Możliwość wybrania skróconych opisów serii danych w analizach
 • Możliwość włączania/wyłączania filtrów dodanych do analizy
 • Możliwość edycji stworzonych filtrów
 • Możliwość łączenia filtrów zależnością „lub”
 • Możliwość zmiany kolejności wskaźników w tabeli
 • Dodanie wskaźnika MMA-P procentowego w tabeli
 • Możliwość ręcznego wykonania aktualizacji
 • Możliwość otwarcia projektu z listy „Ostatnio otwarte projekty” w dowolnym momencie korzystania z aplikacji
pobierz.txt · ostatnio zmienione: 2017/02/17 14:13 (edycja zewnętrzna)

Narzędzia strony