Czym jest metoda edukacyjnej wartości dodanej (EWD)?

Chcielibyśmy, by każda szkoła bardzo dobrze uczyła, by to, do której szkoły uczęszcza uczeń, nie wyznaczało jego szans na dobre wykształcenie. Jednolite testy pozwalają spojrzeć dyrektorom szkół, nauczycielom, wizytatorom oraz samorządom na wyniki nauczania w szerokiej perspektywie. Jednak obraz nauczania szkolnego widziany tylko przez pryzmat wyników końcowych nauczania jest dalece niepełny. Wyniki egzaminacyjne uczniów zależą od wielu czynników niezależnych od szkoły, w której uczyli się na danym etapie edukacyjnym, przede wszystkim od uprzednich osiągnięć. Potrzebujemy zatem dobrej miary postępu poczynionego przez uczniów podczas nauki w danej szkole. Postęp ten w sposób poprawny statystycznie pozwala wyznaczać metoda edukacyjnej wartości dodanej. Metoda EWD to zestaw technik statystycznych pozwalających zmierzyć wkład szkoły w wyniki nauczania. By można ją zastosować, potrzebujemy wyników przynajmniej dwóch pomiarów osiągnięć szkolnych: na początku nauki w danej szkole i na jej zakończenie. Polski system egzaminacyjny dostarcza danych do wyliczania EWD dla gimnazjów (sprawdzian w klasie VI szkoły podstawowej jako miara na wejściu, egzamin gimnazjalny jako miara na wyjściu) oraz szkół maturalnych (egzamin gimnazjalny jako miara na wejściu, egzamin maturalny jako miara na wyjściu).

 więcej o EWD

Jakie instrumenty analizy wyników egzaminacyjnych mamy do dyspozycji?

Wskaźniki trzyletnie (gimnazjum)

wskaźniki trzyletnie (elipsy) - gimnazjum

 więcej o EWD gimnazjalnym

Kalkulator EWD 100

Kalkulator EWD 100

 więcej o kalkulatorze

Wskaźniki trzyletnie (matura)

wskaźniki trzyletnie (elipsy) - matura

 więcej o EWD maturalnym

Aktualności

Raport z ewaluacji wewnętrznej projektu EWD

01.03.2014

Udostępniamy raport z ewaluacji wewnętrznej projektu Badania dotyczące rozwoju metodologii szacowania wskaźnika edukacyjnej wartości dodanej (EWD).

 zobacz więcej

Wiosenna Szkoła EWD 2014

28.02.2014

Rozpoczynamy nabór na Wiosenną Szkołę EWD, która odbędzie się w dniach 20-22.03.2014.

 zobacz więcej

Nowa odsłona projektu EWD

01.01.2014

Zakończyła się realizacja projektu Badania dotyczące rozwoju metodologii szacowania wskaźnika edukacyjnej wartości dodanej (EWD). Zespół badawczy, zatrudniony w Pracowni EWD w Instytucie Badań Edukacyjnych, będzie kontynuował prace w ramach nowego projektu: Rozwój metody edukacyjnej wartości dodanej na potrzeby wzmocnienia ewaluacyjnej funkcji egzaminów zewnętrznych. Projekt będzie realizowany do 31.10.2015.

 zobacz więcej

Trafność metody edukacyjnej wartości dodanej dla gimnazjów

31.12.2013
Publikacja Trafność metody edukacyjnej wartości dodanej dla gimnazjów, będąca raportem podsumowującym wyniki badania podłużnego prowadzonego w gimnazjach w latach 2010-2012 jest już dostępna on-line.

 zobacz więcej

Maturalne wskaźniki EWD 2011-2013

20.12.2013

Zostały opublikowane maturalne wskaźniki EWD za kolejny trzyletni okres. Po raz pierwszy licea ogólnokształcące i technika mogą śledzić zmiany w wynikach egzaminacyjnych i efektywności nauczania mierzonej EWD za dwa kolejne trzyletnie okresy od 2010 roku.

 zobacz więcej

Konferencja EWD w Olsztynie

03.12.2013

Konferencja na temat efektywności nauczania matematyki w szkołach ponadgimnazjalnych odbyła się 2.12.2013 w Olsztynie. Konferencja miała zasięg wojewódzki i została zorganizowana przez Kuratorium Oświaty w Olsztynie, przy osobistym zaangażowaniu Pani Grażyny Przasnyskiej, Mazurskiego Kuratora Oświaty.

 zobacz więcej

Czat z prof. Dolatą na temat EWD

22.11.2013

W poniedziałek 25. listopada, w godz. 13:00-14:00, prof. Dolata będzie odpowiadał na pytania dotyczące metody EWD. Dołącz do wydarzenia na FB: W jaki sposób metoda EWD pozwala ocenić szkołom efekty nauczania?

Model maturalny 2013 w kalkulatorze

22.11.2013

Jednoroczny model EWD 2013 dla egzaminu maturalnego z matematyki (poziom podstawowy) został zaimplementowny do Kalkulatora EWD 100 w wersji 1.2.5.

 zobacz więcej

Czy dobrze uczymy?

19.11.2013

Czy dobrze uczymy? Metody oceny efektywności nauczania w szkole podstawowej. Pod takim tytułem odbyła się 14-16.11.2013 pierwsza konferencja dla szkół podstawowych zorganizowana przez Pracownię EWD Instytutu Badań Edukacyjnych.

 zobacz więcej