Próbka danych egzaminacyjnych dla celów badawczych

Udostępniamy dla celów badawczych losową, zanonimizowaną próbkę połączonych danych egzaminacyjnych sprawdzian-egzamin gimnazjalny. Baza EWD-CKE i jej opis powstały w 2008 roku jako jeden z rezultatów projektu "Opracowanie założeń krajowego systemu informatycznego" realizowanego przez CKE w ramach EFS. Poniżej znajduje się baza danych w formacie programu STATA, SPSS oraz jej dokumentacja.

Bazy danych do analiz

Baza danych EWD-CKE w formacie .dta
Baza danych EWD-CKE w formacie .sav

Dokumentacja

Podręcznik użytkownika bazy EWD-CKE