Badania podłużne - gimnazja

Ogólna informacja o badaniach nad uwarunkowaniami osiągnięć szkolnych uczniów "Ścieżki rozwoju edukacyjnego uczniów szkół podstawowych i gimnazjów" prowadzonych w ramach projektu EWD.

Badania panelowe w szkołach podstawowych i gimnazjach a rozwój wskaźnika EWD.
Doniesienie badawcze (Z.Lisiecka)


Badania podłużne - gimnazja

Etap I

Narzędzia badawcze wykorzystane w badaniu zasadniczym

Kwestionariusz ankiety dla dyrektora gimnazjum
Kwestionariusz ankiety dla nauczyciela gimnazjum
Kwestionariusz ankiety dla rodzica ucznia gimnazjum
Kwestionariusz ankiety dla ucznia gimnazjum

Bazy danych do analiz

Pliki w formacie *.sav, do odczytania w programie SPSS
Plik w formacie *.dta, do odczytania w programie STATA
Plik w formacie *.csv
Książki kodowe (*.xlsx, *csv)

Raporty i opracowania

Raport techniczny (P.Majkut)
Powody wyboru szkoły gimnazjalnej w wypowiedziach rodziców (P.Majkut)
Wykorzystanie wyników egzaminów zewnętrznych w gimnazjum (E.Stożek)
Ocena systemu egzaminów zewnętrznych przez nauczycieli szkół gimnazjalnych i podstawowych (F.Kulon)
Opinie nauczycieli i egzaminatorów o systemie egzaminów zewnętrznych (A.Rappe, J.Peter)
Ewaluacyjna funkcja egzaminów zewnętrznych w opiniach nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjów (M.Piotrowski)

Etap II

Raport techniczny (P.Majkut)
Informacja o testach osiągnięć szkolnych zastosowanych w badaniu
Pliki w formacie *.sav, do odczytania w programie SPSS
Plik w formacie *.dta, do odczytania w prograemie STATA
Plik w formacie *.csv
Instrukcja kodowania. Klucze odpowiedzi.

Etap III

Narzędzia badawcze wykorzystane w badaniu zasadniczym

Kwestionariusz ankiety dla dyrektora gimnazjum
Kwestionariusz ankiety dla nauczyciela gimnazjum
Kwestionariusz ankiety dla rodzica ucznia gimnazjum
Kwestionariusz ankiety dla ucznia gimnazjum, cz.1
Kwestionariusz ankiety dla ucznia gimnazjum, cz.2

Bazy danych do analiz

Bazy danych w formacie *.sav, do odczytania w programie SPSS
Bazy danych w formacie *.dta, do odczytania w programie STATA
Bazy danych w formacie *.csv
Ksiązki kodowe (*xlsx, *csv)
Wagi. Pliki w formacie .sav, .csv, .dta.
Wyskalowane wyniki egzaminu gimnazjalnego. Pliki w formacie .sav, .csv, .dta.
Dane z GUS.

Raporty i opracowania

Raport techniczny (P.Majkut)

Raport podsumowujący (2013)

Trafność metody edukacyjnej wartości dodanej dla gimnazjów. Warszawa 2013, s.376