Przeniesienie projektu do Instytutu Badań Edukacyjnych

Do końca sierpnia 2012 roku projekt Badania dotyczące rozwoju metodologii szacowania wskaźnika edukacyjnej wartości dodanej (EWD) był realizowany w Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie.

Od 1.09.2012, decyzją nr 3 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31. lipca 2012, projekt został przeniesiony do Instytutu Badań Edukacyjnych w Warszawie, w którym w ramach Zespołu Pomiaru Dydaktycznego powstała Pracownia EWD. Od 1.07.2013 roku Pracownia EWD wchodzi w skład Zespołu Szkolnych Uwarunkowań Efektywności Kształcenia.

Liderem Pracowni EWD jest dr Ewa Stożek, e.stozek@ibe.edu.pl

Opiekunem naukowym projektu Badania dotyczące rozwoju metodologii szacowania wskaźnika edukacyjnej wartości dodanej (EWD) jest prof. Roman Dolata, od 1.07.2013 roku również lider Zespołu Szkolnych Uwarunkowań Efektywności Kształcenia.

Koordynator projektu

Danuta Ostrochulska
tel. 695 373 740
d.ostrochulska@ibe.edu.pl

Pytania merytoryczne

W przypadku pytań merytorycznych prosimy o kontakt mailowy na adres ewd@ewd2013.ibe.edu.pl

Członkowie Zespołu EWD

Kontakt mailowy do poszczególnych członków Zespołu EWD znaleźć można w zakładce Pracownia EWD.