EWD dla nadzoru pedagogicznego

Formami sprawowania nadzoru pedagogicznego są: ewaluacja, wspomaganie i kontrola. Wskaźniki EWD znajdują zastosowanie w ewaluacji zewnętrznej rozumianej jako praktyczne badanie oceniające. Do badania spełnienia wymagań wobec szkół można wykorzystać wskaźniki EWD nie tylko w obszarze Efekty , co ilustruje tabela poniżej.

Obszar wymagań  Przykładowe wskaźniki (gimnazjum)
Efekty
 • trzyletnie wskaźniki EWD,
 • jednoroczne wskaźniki EWD,
 • dynamika wskaźników EWD
Procesy
 • EWD wg klas ,
 • EWD wg potencjału,
 • EWD wg innych grup uczniowskich
Środowisko
 • EWD wg uczniów-absolwentów tej samej szkoły podstawowej
Zarządzanie
 • wykorzystanie wskaźników EWD na etapie planowania działań,
  jak i monitorowania ich realizacji

Zespół EWD udostępnia następujące narzędzia dla nadzoru pedagogicznego:

 • Trzyletnie wskaźniki EWD dla gimnazjów

  Serwis zawierający trzyletnie wskaźniki EWD dla gimnazjów (od okresu 2006-2008), z możliwością porównywania szkół i śledzenia zmian w czasie.
 • Trzyletnie wskaźniki EWD dla szkół maturalnych

  Serwis zawierający trzyletnie wskaźniki EWD dla szkół maturalnych (za lata 2010-2012), z możliwością porównywania szkół.
 • Kalkulator EWD 100 dla gimnazjów

  Narzędzie przygotowane zasadniczo do analiz wewnątrzszkolnych prowadzonych przez dyrektora i zespół nauczycieli. Jednak w przypadku dostępności niezbędnych danych (wyniki ze sprawdzianu, wyniki z egzaminu gimnazjalnego dla uczniów danej szkoły) może być stosowany również przez wizytatorów ds. ewaluacji, jak i wizytatorów zajmujących się wspomaganiem.

O wykorzystaniu wskaźników EWD w ewaluacji zewnętrznej można przeczytać w publikacjach oraz materiałach szkoleniowych, między innymi: