EWD na świecie ...


Anglia:

Australia:

Szczegółowy opis portalu można znaleźć w artykule M.K.Szmigel "Portal internetowy My School, źródłem informacji o jakości nauczania w australijskich szkołach" , opublikowanym w materiałach XVII Konferencji Diagnostyki Edukacyjnej, która odbyła się 23-25.09.2011 w Krakowie. Dostępna jest również prezentacja , która M.K. Szmigel przedstawiła na konferencji.


Czechy:

Na XVII Konferencji Diagnostyki Edukacyjnej w Krakowie (23-25.09.2011) przedstawiciele Uniwersytetu Pedagogicznego z Ostrawy zaprezentowali referat opisujący pierwsze doświadczenia z wyliczaniem edukacyjnej wartości dodanej w szkołach średnich województwa morawskośląskiego.