Czy dobrze uczymy?
Metody oceny efektywności nauczania w szkole podstawowej


Hotel Boss, Warszawa-Miedzeszyn

14-16 listopada 2013

Uczestnicy: dyrektorzy i nauczyciele szkół podstawowych uczestniczących w badaniach realizowanych w Instytucie Badań Edukacyjnych

Program
Czy dobrze uczymy? Metody oceny efektywności nauczania w szkole podstawowej pobierz program>>Wykłady


Materiały z sesji warsztatowych

Warsztaty EWD - prezentacja z poleceniami do ćwiczeń

Warsztaty PWE - materiał ćwiczeniowy

Warsztaty OBUT

Ewaluacja konferencji Czy dobrze uczymy?

Opracowanie wyników ankiet ewaluacyjnych