Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


start

Kalkulator EWD 100

Kalkulator EWD 100 to narzędzie statystyczne służące do analizy wyników egzaminacyjnych z zastosowaniem metody edukacyjnej wartości dodanej (EWD) w gimnazjach. Kalkulator EWD 100 od wersji 1.1 zawiera również moduł maturalny, który umożliwia przeprowadzenie analiz dla wyników maturalnych z matematyki (poziom podstawowy) w liceach i technikach.

Kalkulator EWD 100

Kalkulator EWD 100 jest rozszerzeniem i bezpośrednim następcą Kalkulatora EWD Plus. Podstawowa zmiana polega na zastosowaniu skali 100/15, zarówno w przypadku wyników na sprawdzianie, jak i na wyników egzaminu gimnazjalnego. Konsekwencją zastosowania skali 100/15 jest możliwość porównania wyników między latami oraz uwzględnienia w modelach uczniów o wydłużonym toku kształcenia. W module maturalnym również zastosowano skalę 100/15, na której przedstawiono wyniki egzaminu gimnazjalnego w części matematyczno-przyrodniczej oraz wyniki z matematyki maturalnej (poziom podstawowy).

Wersja 1.2.5
Windows XP lub nowszy, wymagany .NET Framework 4.0

Nowości w wersji 1.2.5 - listopad 2013:

 • Modele maturalne dla roku 2013

Nowości w wersji 1.2 - wrzesień 2013:

 • Modele gimnazjalne dla roku 2013
 • Możliwość eksportu danych do pliku .csv
 • Możliwość tworzenia nowych analiz z już istniejących analiz
 • Możliwość doimportowania danych do już istniejącego projektu
 • Pomoc kontekstowa w postaci odnośników do stron informacyjnych dotyczących poszczególnych analiz
 • Możliwość przeciągnięcia analizy z aplikacji bezpośrednio do otwartego dokumentu typu Word albo PowerPoint
 • Aplikacja pomaga weryfikować poprawność importu
 • Kombinacja przycisków Ctrl+S zapisuje projekt
 • Automatyczny zapis projektu wraz z możliwością odzyskania pracy przy nagłym zamknięciu się aplikacji
 • Nowy wykres krzywych przewidywanego wyniku
 • Nowy wykres średnich wyników przedstawionych w przedziałach ufności
 • Możliwość rysowania różnych krzywych przewidywanego wyniku na wykresie rozrzutu
 • Możliwość zmiany skali wykresu korzystając z kombinacji przycisku Ctrl i kółka myszy
 • Przybliżanie wykresów jest możliwe za pomocą kółka myszy lub poprzez wciśnięcie lewego przycisku Ctrl wraz z zaznaczeniem części wykresu
 • Możliwość wybrania skróconych opisów serii danych w analizach
 • Możliwość włączania/wyłączania filtrów dodanych do analizy
 • Możliwość edycji stworzonych filtrów
 • Możliwość łączenia filtrów zależnością „lub”
 • Możliwość zmiany kolejności wskaźników w tabeli
 • Dodanie wskaźnika MMA-P procentowego w tabeli
 • Możliwość ręcznego wykonania aktualizacji
 • Możliwość otwarcia projektu z listy „Ostatnio otwarte projekty” w dowolnym momencie korzystania z aplikacji

Możliwości Kalkulatora EWD 100:

 • Skala 100/15. Wyniki i analizy są przedstawiane na standardowej skali, o średnim wyniku 100 i odchyleniu standardowym 15.
 • Obsługa nowej formuły egzaminu gimnazjalnego. W Kalkulatorze EWD 100 można wyliczyć wskaźniki, odpowiadające czterem arkuszom gimnazjalnym: GH-P, GH-H, GM-M, GM-P oraz wskaźniki złożone dla części humanistycznej (GH) oraz matematyczno-przyrodniczej (GMP). Złożone wskaźniki pozwalają porównywać wyniki z wcześniejszymi rocznikami (2009, 2010 i 2011).
  • Nowa struktura danych. Dane importowane do Kalkulatora są dzielone na szkoły, roczniki i klasy; dzięki temu można przeprowadzać bardziej elastyczny podział na grupy uczniowskie (grupowanie, filtry, dodatkowe cechy zdefiniowane przez użytkownika).
  • Model jednorocznej EWD uwzględniający uczniów drugorocznych. W kalkulatorze zaimplementowane są modele jednorocznej EWD dla gimnazjów na skali 100/15 za lata 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 uwzględniające uczniów drugorocznych.
 • Porównywanie między latami. Kalkulator pozwala na porównywanie danych między różnymi latami, z jednej bądź kilku szkół.
 • Nowe rodzaje wykresów Oprócz analiz znanych z poprzedniego Kalkulatora, dostępne są nowe wykresy: Rozkład wyników, Rozkład wyników przewidywanych oraz Rozkład potencjałów, a od wersji 1.2 także Średnie wyniki oraz Krzywe przewidywanego wyniku
 • Od wersji 1.1 - moduł maturalny Możliwe jest analizowanie wyników maturalnych z matematyki (poziom podstawowy). Zaimplementowane są modele jednorocznej EWD na skali 100/15 za lata 2010, 2011, 2012 uwzględniające uczniów drugorocznych.

Szybki start

Przygotowaliśmy krótkie wprowadzenie, pomocne przy pierwszym zetknięciu z Kalkulatorem EWD 100. Będzie ono przydatne zarówno dla osób znających Kalkulator EWD Plus, jak i nowych użytkowników.

Informacja zwrotna

Zachęcamy do pobierania i korzystania z Kalkulatora EWD 100. Z chęcią przyjmiemy wszystkie uwagi dotyczące działania oraz pomysły na dalszy rozwój aplikacji. Prosimy kierować komentarze pod adres ewd@ewd2013.ibe.edu.pl. W przypadku, gdy pojawią się problemy z aplikacją, prosimy do maila dołączyć opis błędu i/lub projekt .ewdx, w którym błąd wystąpił.

Wymagania techniczne

start.txt · ostatnio zmienione: 2017/02/17 14:13 (edycja zewnętrzna)

Narzędzia strony