EWD dla dyrektorów i nauczycieli

EWD jest miarą efektywności nauczania w szkole

Metoda Edukacyjnej Wartości Dodanej jest ważnym narzędziem do ewaluacji wewnątrzszkolnej. Informując o wykorzystaniu zasobów uczniowskich na wejściu pozwala:

  • ocenić efektywność nauczania,
  • zidentyfikować obszary do zmiany,
  • określić czynniki efektywności specyficzne dla danej szkoły.

Ważne jest, aby śledzić wskaźniki EWD na przestrzeni lat, tak aby móc oddzielić przypadkowe (losowe) czynniki od tych, które są trwałą cechą szkoły.

„Efektywna szkoła to niewiele więcej niż szkoła składająca się z efektywnych klas.”
Dylan Wiliam

Zespół EWD udostępnia następujące narzędzia dla dyrektorów szkoł i nauczycieli:

O analizach wyników egzaminacyjnych z wykorzystaniem wskaźników EWD można przeczytać w publikacjach oraz materiałach szkoleniowych, między innymi: