Wywiady prasowe


1. Miara efektu

R. Dolata, Miara efektu. Głos Nauczycielski, nr 27, 3.07.2013,

Wywiad z dr. hab. Romanem Dolatą przeprowadziła Halina Drachal. Wywiad dotyczy m.in. wyników badań nad trafnością metody EWD dla gimnazjów.


2. To nie jest ranking

R. Dolata, To nie jest ranking. Głos Nauczycielski, nr 49, 5.12.2012,

Wywiad z dr. hab. Romanem Dolatą przeprowadził Piotr Skura. Wywiad dotyczy maturalnych wskaźników EWD.


3. Rodzicom będzie łatwiej wybrać szkołę

R. Dolata, Rodzicom będzie łatwiej wybrać szkołę. Gazeta Wyborcza-Łódź, 1.10.2009,

W wywiadzie, który przeprowadził Marcin Markowski dla Gazety Wyborczej, Roman Dolata przybliża czytelnikom istotę metody edukacyjnej wartości dodanej i jej zastosowanie do oceny efektywności nauczania w gimnazjach.