Modele statystyczne szacowania wskaźników EWD

Rozwój metody EWD w Polsce wymaga m.in. opracowywania i testowania różnych modeli szacowania EWD oraz pogłębienia wiedzy o uwarunkowaniach rozwoju edukacyjnego uczniów w polskim systemie oświaty.

Raporty badawcze przedstawiające doświadczenia związane z opracowywaniem modeli statystycznych szacowania EWD