Informacja o projekcie

Projekt: Badania dotyczące rozwoju metodologii szacowania wskaźnika edukacyjnej wartości dodanej

Numer umowy o dofinansowanie projektu UDA-POKL.03.02.00-00-010/07-04‎


Podstawowe zadania aktualnie funkcjonującego zespołu to:
 1. Tworzenie i testowanie modeli szacowania EWD
  Głównym bieżącym działaniem grupy EWD jest tworzenie i testowanie modeli szacowania EWD dla gimnazjów i szkół pogimnazjalnych.

 2. Działania badawcze - pogłębienie wiedzy o uwarunkowaniach rozwoju edukacyjnego uczniów w polskim systemie oświaty
  Warunkiem trafnego i rzetelnego szacowania EWD jest głębsze zrozumienie procesu rozwoju edukacyjnego uczniów. W tym celu zostaną przeprowadzone wieloletnie badania podłużne dynamiki i uwarunkowań osiągnięć szkolnych. Badania dostarczą danych do budowy modeli opisujących i wyjaśniających trajektorie edukacyjne uczniów uwzględniających czynniki indywidualne, rodzinne i szkolne. Pozwoli to niearbitralnie proponować różne metody szacowania EWD.

 3. Monitorowanie ewaluacyjnej funkcji egzaminów zewnętrznych
  Wprowadzanie EWD jako miary efektywności nauczania należy widzieć w szerszym tle wykorzystywania wyników egzaminów zewnętrznych do ewaluacji szkół. Metoda EWD powinna zracjonalizować ewaluację szkół i zmienić charakter kontroli poprzez wyniki kształcenia. EWD może wpłynąć na osłabienie procesów różnicowania się systemu oświaty na poziomie gimnazjów i dzięki temu przeciwdziałać nasilaniu się nierówności społecznych w oświacie. Te potencjalne zmiany będą śledzone w ramach badań monitorujących.

 4. Przygotowanie materiałów szkoleniowych i strategii szkoleń dla potencjalnych użytkowników metody
  Wprowadzenie EWD rodzi konieczność podjęcia dużego wysiłku szkoleniowego. Nowa metoda wymaga od użytkowników sporej wiedzy. Bez niej nowa informacja trafi w próżnię, a opacznie rozumiana, może prowadzić do zamętu.