EWD dla organów prowadzących szkoły

Czy nasze szkoły są dobre? Czy nasze szkoły są efektywne?

Wskaźniki EWD są ważnymi wskaźnikami oświatowymi, związanymi z wynikami egzaminów zewnętrznych. Informując o wykorzystaniu zasobów uczniowskich na wejściu pozwalają:

  • ocenić efektywność nauczania w prowadzonych szkołach,
  • porównać ze sobą szkoły ze względu na efektywność nauczania,
  • odnieść wyniki do gminnych, powiatowych i wojewódzkich układów odniesienia.

Wskaźniki EWD można wykorzystać zarówno do diagnozy stanu (np. przy formułowaniu strategii oświatowej), jak i monitorowania efektów podejmowanych działań (np. przy składaniu corocznej informacji o realzcji zadań oświatowych). Wskaźniki EWD mogą posłużyć również jako kryteria sukcesu przy formułowaniu celów do osiągnięcia w pewnej perspektywie czasowej (np. w strategii oświatowej).

Zespół EWD udostępnia następujące narzędzia dla organów prowadzących szkoły:

O wykorzystaniu wskaźników EWD w lokalnej polityce oświatowej można przeczytać w publikacjach oraz materiałach szkoleniowych, między innymi: