Studia przypadków

Na tej stronie zebraliśmy studia przypadku - przykłady zastosowania metody edukacyjnej wartości dodanej.

2012

Na szkoleniach dla wizytatorów ds. ewaluacji, które prowadziliśmy jako Zespół EWD jesienią 2011 i wiosną 2012 roku pojawiło się kilka różnych studiów przypadków, które można odszukać w zakładce Ewaluatorzy '11/'12 oraz Wiosenna 2011. Wszystkie te przykłady były zbudowane w podobny sposób: opisujemy szkołę na podstawie trzyletniego wskaźnika EWD, pogłębiamy ten obraz poprzez analizę dynamiki trzyletnich wskaźników EWD, a następnie weryfikujemy hipotezy, szukamy odpowiedzi na postawione pytania wykonując analizę wskaźników jednorocznych z wykorzystaniem Kalkulatora EWD Plus.

Natomiast przedstawione poniżej studia przypadku zbudowane są wokół konkretnego problemu, właściwego dla danej szkoły i próby zdiagnozowania jego przyczyn.

Efekty kształcenia w Gimnazjum X >>
Od raportu ewaluacyjnego do wskaźników EWD >>

2011

Raport analityczny „Analiza wyników nauczania i efektywności nauczania na podstawie danych egzaminacyjnych dla wybranego gimnazjum”
Przykład analizy z wykorzystaniem metody EWD >>

przyklad
O tym, jakie działania podejmuje szkoła, której trzyletnie wskaźniki za kolejne okresy od 2006 roku obserwujemy na rysunku obok, można przeczytać w eseju

Emocje, Wahania, Decyzje >>2010

Na początku 2010 roku pojawiły się pierwsze raporty z ewaluacji zewnętrznej. Bardzo byliśmy ciekawi, w jaki sposób zostały opisane efekty kształacenia w tych raportach w przypadku egzaminu gimnazjalnego. W ramach ćwiczenia wewnątrz Zespołu EWD zadaliśmy sobie następujące zadanie: jak dysponując ogólnodostępnymi danymi o  szkole oraz jej wynikami egzaminacyjnymi i wskaźnikami EWD opisalibyśmy efekty kształacenia w tych szkołach. W ten sposób powstało kilka opracowań, które tu zamieszczamy. Sądzimy, że są to ciekawe przykłady myślenia o szkole przez pryzmat wynikow egzaminacyjnych. Z opracowań zostały usunięte nazwy szkół i miejscowości, w których się znajdują.

Przykład 1. >>
Przykład 2. >>
Przykład 3. >>
Przykład 4. >>