Kalkulator EWD 2010

Kalkulator EWD to arkusz kalkulacyjny pozwalający obliczyć edukacyjną wartość dodaną dla gimnazjum na podstawie wyników egzaminu gimnazjalnego i sprawdzianu.
Kalkulatory opracowywane i udostępniane są od 2005 roku. Kalkulator zawiera tabele przeliczeniowe, pozwalające określić przewidywany wynik ucznia na egzaminie gimnazjalnym na podstawie jego wyniku na sprawdzianie. Tabele te wyznaczane są empirycznie, na podstawie wyników egzaminacyjnych dla krajowej populacji i co roku są inne. Dlatego tak ważne jest, aby dla posiadanych danych korzystać z odpowiedniego kalkulatora.pobierz kalkulator >>

Uwaga

Od 2009 roku Zespół EWD udostępnia Kalkulator EWD Plus, który umożliwia wykonanie analiz z podziałem na grupy uczniów (np. wg klas, wg płci lub wg zdefiniowanej przez użytkownika grupy). Kalkulator EWD Plus ma wbudowane wszystkie modele EWD dla gimnazjum od 2007 roku. Polecamy korzystanie z Kalkulatora EWD Plus.

Uwaga

Od 2011 roku nie będą już publikowane kalkulatory EWD w postaci arkuszy kalkulacyjnych Excel. Aktualizację do roku 2011 zawiera Kalkulator EWD Plus od wesji 1.2.0. Polecamy korzystanie z Kalkulatora EWD Plus.

Uwaga

Od 2012, w związku ze zmianą formuły egzaminu gimnazalnego, zaprzestano prac nad Kalkulatorem EWD Plus. Analizy wykorzystujące wskaźniki EWD 2012 można wykonywać w Kalkulatorze EWD 100. Wskaźniki te są wyliczane na standardowej skali 100/15. Modele zaimplementowane w Kalkulatorze EWD 100 uwzględniają również uczniów drugorocznych.