Wiosenna Szkoła EWD 2010

Hotel Boss, Warszawa-Miedzeszyn

9-11 kwietnia 2010

Uczestnicy: przedstawiciele ośrodków doskonalenia nauczycieli, nauczyciele i dyrektorzy gimnazjów, nauczyciele i dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych, ok. 150 osób

Program Wiosennej Szkoły EWD 2010 (PDF)

Materiały pomocnicze

Uwaga: w materiałach dla grup maturalnych przedstawiona i testowana jest koncepcja maturalnych wskaźników EWD opartych na danych z lat 2008 i 2009, która ostatecznie została odrzucona.

Prezentacja z forum dla szkoleniowców

Materiały do warsztatów dla grup gimnazjalnych

Materiały do warsztatów dla grup maturalnych

Referaty uczestników forum dla zaawansowanych praktyków

Wykłady

Ewaluacja konferencji Wiosenna Szkoła EWD 2010

Formularz ankiety ewaluacyjnej