Wiosenna Szkoła EWD 2011

Hotel Boss, Warszawa-Miedzeszyn

1-3 kwietnia 2011

Uczestnicy: 120 wizytatorów ds. ewaluacji oraz 16 przedstawicieli okręgowych komisji egzaminacyjnych

Program Wiosennej Szkoły EWD 2011 (PDF)

Materiały pomocnicze

Wykłady

Prezentacje do warsztatów gimnazjalnych

Materiały do warsztatów maturalnych

Materiały da analizy studiów przypadku z rozwiązaniami

Przykład analizy z wykorzystaniem kalkulatora EWD Plus

I studium przypadku

II studium przypadku

III studium przypadku

IV studium przypadku

Ewaluacja konferencji Wiosenna Szkoła EWD 2011

Formularz ankiety ewaluacyjnej

Opracowanie wyników ankiet ewaluacyjnych