Szkolenia dla wizytatorów ds. ewaluacji

Ośrodek szkoleniowy Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, Dębe

5-6 listopada 2011, 18-19 listopada 2011, 3-4 grudnia 2011, 4-5 marca 2012, 10-11 marca 2012

Uczestnicy: 414 wizytatorów ds. ewaluacji

Program szkolenia dla ewaluatorów EWD (PDF)

Materiały szkoleniowe - studia przypadku

Gimnazjum D

Gimnazjum J

Gimnazjum S

Gimnazjum Z

Rozwiązania do studiów przypadku

Ewaluacja szkolenia

Formularz ankiety ewaluacyjnej

Podsumowanie szkoleń