Śląska Szkoła EWD

Hotel Muflon, Ustroń

12-13 kwietnia 2012

Uczestnicy: 105 dyrektorów i nauczycieli gimnazjów oraz szkół ponadimnazjalnych

Program Śląskiej Szkoły EWD (PDF)

Materiały szkoleniowe - wykłady

Wykład wstępny

EWD a ewaluacja wewnątrzszkolna

EWD a wymagania państwa wobec szkół

Trzyletnie wskaźniki EWD dla gimnazjum

Czy już można wykorzystać EWD maturalne w ewaluacji?

EWD na świecie

Portal My School źródłem informacji o jakości nauczania w australijskiej szkole

EWD w angielskiej szkole

Ewaluacja Śląskiej Szkoły EWD

Formularz ankiety ewaluacyjnej

Opracowanie wyników ankiet ewaluacyjnych