Kalkulator EWD 2007

Kalkulator EWD to arkusz kalkulacyjny pozwalający obliczyć edukacyjną wartość dodaną dla gimnazjum na podstawie wyników egzaminu gimnazjalnego i sprawdzianu.
Kalkulatory opracowywane i udostępniane są od 2005 roku. Kalkulator zawiera tabele przeliczeniowe, pozwalające określić przewidywany wynik ucznia na egzaminie gimnazjalnym na podstawie jego wyniku na sprawdzianie. Tabele te wyznaczane są empirycznie, na podstawie wyników egzaminacyjnych dla krajowej populacji i co roku są inne. Dlatego tak ważne jest, aby dla posiadanych danych korzystać z odpowiedniego kalkulatora.


pobierz kalkulator >>

dodatkowy komentarz >>

Uwaga

Od 2009 roku Zespół EWD udostępnia Kalkulator EWD Plus, który umożliwia wykonanie analiz z podziałem na grupy uczniów (np. wg klas, wg płci lub wg zdefiniowanej przez użytkownika grupy). Kalkulator EWD Plus ma wbudowane wszystkie modele EWD dla gimnazjum od 2007 roku. Polecamy korzystanie z Kalkulatora EWD Plus.