Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


skala_100_15

Skala 100/15

Skala 100/15 jest standardową skalą o średniej 100 i odchyleniu standardowym 15.

W przypadku informowania o wynikach egzaminacyjnych kluczowe są dwie sprawy: 1) możliwość określenia wartości indywidualnego wyniku 2) możliwość dokonania porównań między latami W pierwszym przypadku można porównywać wynik ze średnim wynikiem w populacji zdających i określać wartość indywidualnego wyniku jako odległość od średniej. W drugim przypadku ważny jest kształt rozkładu - wyniki można porównywać między latami, jeśli kształty rozkładów z kolejnych lat są podobne. Spełnienie tych dwóch warunków osiąga poprzez normalizację wyników (sprowadzenie rozkładu do rozkładu normalnego), a następnie standaryzację, to jest ustalenie wartości średniej i odchylenia standardowego. Przykładem takiej skali jest dziewięciostopniowa skala staninowa, którą dotychczas powszechnie używano do komunikowania wyników egzaminacyjnych w Polsce. Skala staninowa jest jednak zbyt krótka, aby móc precyzyjne określać wartość wyniku, dlatego proponujemy korzystać ze skali 100/15. W tej skali prezentowane są trzyletnie wyniki egzaminacyjne i EWD (gimnazjum.ewd2013.ibe.edu.pl), teraz również jednoroczne wskaźniki EWD można wyliczać w skali 100/15.

Wyniki egzaminacyjne uzyskane przez uczniów na egzaminie gimnazjalnym w 2011 roku i ich przekształcona postać na skali 100/15:

Miarą odległości od średniej (100) jest odchylenie standardowe. Typowe wyniki egzaminacyjne znajdują się w odległości jednego odchylenia od średniej. Wyniki powyżej jednego odchylenia standardowe to wyniki wysokie, poniżej jednego odchylenia standardowego - wyniki niskie. Wyniki w odległości większej niż dwa odchylenia standardowe są wynikami wyjątkowymi: wyjątkowo wysokimi lub wyjątkowo niskimi.

Odległości na skali 100/15 i odpowiadające im odsetki wyników:

Skala 100/15 pozwala łatwo interpretować wynik ucznia w kategoriach tego, na ile lepiej lub gorzej napisał on egzamin, w porównaniu do innych zdających w danym roku. Skala 100/15 jest pod tym względem podobna do skali staninowej, ale pozwala określić wynik ucznia z dużo większą dokładnością.

skala_100_15.txt · ostatnio zmienione: 2017/02/17 14:13 (edycja zewnętrzna)

Narzędzia strony