Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


potencjal_edukacyjny

To jest stara wersja strony!


Potencjał edukacyjny

Potencjał edukacyjny uczniów „na wejściu” określamy na podstawie wyników egzaminu z poprzedniego etapu kształcenia. Potencjał niski - wyniki poniżej 88,75 na skali 100/15; potencjał wysoki - wyniki powyżej 111,25 na skali 100/15. Potencjał średni – wyniki w przedziale od 88,75 do 111,25 na standardowej skali 100/15. Wykres skumulowany kolumnowy pozwala określić procentowy udział uczniów o określonym potencjale edukacyjnym w analizowanej grupie uczniowskiej.

Przykład 1. Śledzenie zmian w naborze do szkoły (ze względu na uprzednie wyniki)

To przykład szkoły o stabilnym naborze: szkoła rekrutuje około 20-25% uczniów o wysokich wynikach i podobną grupę uczniów o niskich wynikach na egzaminie kończącym poprzedni etap edukacyjny. Odpowiada to rozkładowi populacyjnemu: zgodnie z przyjętymi definicjami w populacji krajowej mamy 20% uczniów o niskich wynikach, 20% uczniów o najwyższych wynikach i 60% uczniów o wynikach średnich.

Przykład 2. Przydział uczniów do klas (wg wyników na poprzednim etapie kształcenia) - gimnazjum

Z poniższego wykresu wynika, że do konkretnych klas przyjmowano uczniów sugerując się ich wynikami ze sprawdzianu. W przypadku klasy A i E 1/3 uczniów to osoby z wysokim potencjałem edukacyjnym, osiągające dobre wyniki, a pozostali uczniowie mają średni potencjał. W klasach tych nie ma żadnych uczniów z niskim potencjałem. Odwrotną sytuacje obserwujemy w klasach B i C, gdzie wcale nie ma uczniów najzdolniejszych.

Czy taki sposób rekrutacji uczniów do poszczególnych klas może mieć znaczący wpływ na efektywność nauczania w szkole? Czy segregacja uczniów ze względu na potencjał, a co za tym idzie, postulowane często, lepsze dostosowanie metod pracy z uczniami słabszymi i zdolniejszymi może przynieść lepsze rezultaty? Odpowiedzi na te pytania wymagają oddzielnych analiz.

potencjal_edukacyjny.1378064490.txt.gz · ostatnio zmienione: 2014/03/21 17:12 (edycja zewnętrzna)

Narzędzia strony