Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


krzywe_przewidywanego_wyniku

Krzywe przewidywanego wyniku

Podstawową krzywą wyznaczaną w modelu EWD jest krzywa dla chłopców bez dysleksji (odpowiada to zerowym wartościom zmiennych kontrolnych płeć i dysleksja). Jednak po uwzględnieniu tych zmiennych otrzymujemy nowe krzywe przewidywanych wyników – dla chłopców z dysleksją, dla dziewcząt bez dysleksji, dla dziewcząt z dysleksją. Osobną grupę krzywych przewidywanego wyniku stanowią przewidywania dla uczniów drugorocznych. Panel analiz „Krzywe przewidywanego wyniku” pozwala śledzić wzajemne położenie krzywych w danym roku oraz w wybranych latach.

krzywe_przewidywanego_wyniku.txt · ostatnio zmienione: 2017/02/17 14:13 (edycja zewnętrzna)

Narzędzia strony