Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


wykres_rozrzutu

To jest stara wersja strony!


Wykres rozrzutu

Na wykresie rozrzutu wyników przedstawiona jest łączna informacja o wyniku na sprawdzianie oraz na egzaminie gimnazjalnym. Kropka obrazuje pojedynczego ucznia. Na wykresie pokazana jest również linia przewidywanego wyniku dla danego roku (dla chłopców bez dysleksji). Odległość punktu (wyniku ucznia) od linii przewidywanego wyniku nazywamy resztą. EWD jest średnią reszt wszystkich uczniów w grupie.

wykres_rozrzutu.1378064614.txt.gz · ostatnio zmienione: 2014/03/21 17:12 (edycja zewnętrzna)

Narzędzia strony