Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


tabela_wskaznikow

Tabela wskaźników

W tabeli wskaźników można zestawiać różne dane liczbowe charakteryzujące badane grupy: średnie i mediany wyników egzaminacyjnych wyrażone w postaci surowych punktów egzaminacyjnych, w procentach lub na standardowej skali 100/15 oraz wskaźniki EWD na skali 100/15 wraz z przedziałami ufności.

Przykład:

W powyższej tabeli dla klas A, B, C zestawiono liczbę uczniów w klasie, średni wynik oraz medianę z egzaminu gimnazjalnego w części humanistycznej z zakresu historii i WOS na skali 100/15. W klasie A wynik jest o ponad 1/3 odchylenia standardowego wyższy od średniej w kraju, a w kalsie C - o ponad 1/3 odchylenia standardowego niższy od średniej krajowej. Wskaźniki EWD GH-H są podane wraz z przedziałami ufności i wyrażone również na skali na skali 100/15. Zapis 4,7±4,2 oznacza, że EWD GH-H dla klasy A jest przedziale od 0,5 do 8,9. Ten zapis odpowiada graficznej prezentacji wskaźnika EWD (wykres poniżej):

tabela_wskaznikow.txt · ostatnio zmienione: 2017/02/17 14:13 (edycja zewnętrzna)

Narzędzia strony