Badania podłużne - szkoły pogimnazjalne

IFiS PAN na podstawie umowy z CKE realizuje badanie dotyczące trafności metody EWD w szkołach ponadgimnazjalnych. Zapraszamy do odwiedzenia strony ŚCIEŻKI ROZWOJU EDUKACYJNEGO MŁODZIEŻY - SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE. Od 1.09.2012 badanie jet realizowane na podstawie cesji umowy w Instytucie Badań Edukacyjnych w Warszawie.

Raport podsumowujący wyniki badań (2013)

Ścieżki rozwoju edukacyjnego młodzieży - szkoły pogimnazjalne. Trafność wskaźników edukacyjnej wartości dodanej dla szkół maturalnych