Badania podłużne - szkoły podstawowe

Ogólna informacja o badaniach nad uwarunkowaniami osiągnięć szkolnych uczniów "Ścieżki rozwoju edukacyjnego uczniów szkół podstawowych i gimnazjów" prowadzonych w ramach projektu EWD.

Badania panelowe w szkołach podstawowych i gimnazjach a rozwój wskaźnika EWD.
Doniesienie badawcze (Z.Lisiecka)

Etap I

Narzędzia badawcze wykorzystane w badaniu zasadniczym

Kwestionariusz ankiety dla dyrektora szkoły podstawowej
Kwestionariusz ankiety dla nauczyciela szkoły podstawowej
Kwestionariusz ankiety dla rodzica ucznia szkoły podstawowej
Kwestionariusz opisu ucznia pierwszej klasy szkoły podstawowej

Bazy danych do analiz

Bazy danych w formacie *.sav, do odczytania w programie SPSS
Bazy danych w formacie *.dta, do odczytania w programie STATA
Bazy danych w formacie *.csv
Książki kodowe (*.xlsx, *.csv)

Raporty i opracowania

Raport techniczny (Z.Lisiecka)
Raport techniczny. Aneksy.
Pomiar gotowości szkolnej uczniów za pomocą skali quasi-obserwacyjnej (A.Jasińska)
Ocena systemu egzaminów zewnętrznych przez nauczycieli szkół gimnazjalnych i podstawowych (F.Kulon)
Opinie nauczycieli i egzaminatorów o systemie egzaminów zewnętrznych (A.Rappe, J.Peter)
Ewaluacyjna funkcja egzaminów zewnętrznych w opiniach nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjów (M.Piotorwski)

Etap III

Narzędzia badawcze wykorzystane w I części III etapu badania

Kwestionariusz ankiety dla dyrektora szkoły podstawowej
Kwestionariusz ankiety dla nauczyciela szkoły podstawowej
Kwestionariusz ankiety dla rodzica ucznia szkoły podstawowej
Kwestionariusz ankiety dla ucznia szkoły podstawowej

Bazy danych do analiz

Bazy danych w formacie *.sav, do odczytania w programie SPSS
Bazy danych w formacie *.dta, do odczytania w programie STATA
Bazy danych w formacie *.csv
Książki kodowe (*.xlsx, *.csv)

Pomiar osiągnięć szkolnych w II części III etapu badania

Informacja o zastosowanym teście osiągnięć szkolnych TOS3

Bazy danych z wynikami testowania

Baza danych w formacie *.sav, do odczytania w programie SPSS
Baza danych w formacie *.dta, do odczytania w programie STATA
Baza danych w formacie *.csv
Książki kodowe (*.xlsx, *.csv)

Raporty i opracowania

Raport techniczny (A.Hawrot)

Wagi, dane z GUS

bazy danych z wagami (*.csv, *.dta, *.sav)
bazy danych z wybranymi danymi z GUS, opisującymi środowisko lokalne badanych szkół (wraz z książkami kodowymi)

Raport podsumowujący (2013)

Kontekstowy model efektywności nauczania po I etapie edukacyjnym.
Wyniki badania podłużnego w szkołach podstawowych.

Aneks 1. Przykładowy raport dla szkoły podstawowej.

Aneks 2.