Badania monitorujące

Jednym z zadań realizowanych w ramach projektu "Badania dotyczące rowoju metodologii szacowania wskaźnika edukacyjnej wartości dodanej (EWD)" jest monitorowanie ewaluacyjnej funkcji egzaminów zewnętrznych. Wprowadzanie EWD jako miary efektywności nauczania należy widzieć w szerszym tle wykorzystywania wyników egzaminów zewnętrznych do ewaluacji szkół. Metoda EWD powinna zracjonalizować ewaluację szkół i zmienić charakter kontroli poprzez wyniki kształcenia. Te potencjalne zmiany są śledzone w ramach badań monitorujących.

Raporty badawcze zawierające wyniki badań monitorujących ewaluacyjną funkcję systemu egzaminacyjnego